Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022 a fost adoptat în lectura a doua

Mai mult de jumătate din cheltuielile bugetului de stat în 2022 vor fi destinate protecţiei sociale, învăţământului, sănătăţii.

Parametrii bugetului de stat pentru anul 2022 se estimează la partea de venituri în sumă de 50,1 miliarde de lei, cu o creştere faţă de anul 2021 cu 9,2%, la partea de cheltuieli – 65,2 miliarde de lei, cu o majorare de 13,1% comparativ cu anul 2021. Deficitul bugetar va fi de 15,1 miliarde de lei.

Majorarea veniturilor se datorează, în principal, încasărilor din impozite şi taxe, ca urmare a îmbunătăţirii indicatorilor macroeconomici şi unor măsuri de politică fiscală.

La capitolul cheltuieli, mai mult de jumătate vor fi destinate domeniilor protecţiei sociale, învăţământului, sănătăţii.

Astfel, cheltuielile pentru grupa funcţională “Ocrotirea sănătăţii” vor constitui 8,9 miliarde de lei sau 13,7% din cheltuielile bugetului de stat, pentru grupa funcţională “Învăţământ” – 13,6 miliarde de lei sau 20,9%, pentru “Protecţia socială” – 14,8 miliarde de lei sau 22,7% din cheltuielile bugetului de stat.

Totodată, cheltuielile pentru grupa funcţională “Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă” vor constitui 1,05 miliarde de lei sau 1,6% din cheltuielile bugetului de stat.

Pentru grupa funcţională “Servicii de stat cu destinaţie generală” se prevăd alocaţii în sumă de 9,9 miliarde de lei sau 15,3% din cheltuielile bugetului de stat, pentru grupa funcţională “Apărare naţională” – 758,1 milioane de lei sau 1,2% din cheltuielile bugetului de stat, pentru grupa funcţională “Ordine publică şi securitate naţională” – 5,8 miliarde de lei sau 8,9% din cheltuielile bugetului de stat.

Totodată, pentru grupa funcţională “Servicii în domeniul economiei” sunt prevăzute 9 miliarde lei sau 13,8% din cheltuielile bugetului de stat, pentru gupa funcţională “Protecţia mediului” – 548,9 milioane de lei sau 0,8% din cheltuieli, pentru “Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale” – 675,9 milioane de lei sau 1,0% din cheltuielile bugetului de stat.

Principalele surse de finanţare a deficitului sunt sursele externe (intrări nete din împrumuturi externe pentru suport bugetar şi implementarea proiectelor finanţate din surse externe) şi sursele interne (emisiune de valori mobiliare de stat şi mijloace din vânzarea şi privatizarea patrimoniului public).

Pentru adoptarea proiectului în lectura a doua au votat 55 de deputaţi.

Numarul ziarului: 
Nr.47 (921) din 8 decembrie 2021