Programul pentru susţinerea antreprenorilor „373” a fost consultat cu reprezentanţii băncilor şi mediul de afaceri

Aspectele-cheie ale noului Program guvernamental pentru susţinerea antreprenorilor „373”, precum şi propunerile pentru îmbunătăţirea acestuia au fost discutate, în cadrul unei şedinţe, prezidate de către de şeful Executivului, Dorin Recean, cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării, cu asociaţiile antreprenorilor, membri ai Consiliului Economic pe lângă prim-ministru şi cu reprezentanţii băncilor comerciale din ţara noastră.

Întrevederea a fost organizată în contextul consultărilor publice, care se vor încheia pe 24 mai.

Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Programului de stimulare a investiţiilor inovaţionale „373” a fost elaborat de către Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, cu participarea Organizaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

Acest program vine să sprijine dezvoltarea economiei, prin depăşirea provocărilor investiţiilor în inovaţii şi afaceri. Programul „373” a fost elaborat pentru a oferi finanţare şi, eventual, garanţii financiare ca suport pentru inovaţii şi dezvoltarea afacerilor la nivel de întreprinderi mici şi mijlocii.

Prim-ministrul Dorin Recean a accentuat importanţa asigurării accesului antreprenorilor la resurse şi sprijin din partea statului, menţionând că Programul „373” va fi disponibil din 1 iunie.

Secretara de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Veronica Arpintin, a menţionat că Programul „373” reprezintă o parte din suportul statului, oferit întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a stimula apetitul investiţional, creşterea productivităţii şi pentru a susţine mediul de afaceri, afectat de unii factori interni şi externi.

La întrevederea cu oamenii de afaceri, a fost prezentat conceptul Programului şi elementele de bază ale acestuia. Astfel, rata dobânzii la creditele în valută străină este de 3%, iar în lei – de 7%. Pentru creditele cu maturitatea de până la 7 ani, perioada maximă de graţie este de 3 ani. Programul prevede subvenţionarea creditelor de până la 15 milioane de lei sau echivalentul în valută străină, iar, în următoarea perioadă, Guvernul îşi propune creşterea plafonului de creditare până la 30 de milioane de lei, precum şi oferirea unei garanţii de creditare pentru întreprinderile care nu au suficient gaj.

Printre domeniile eligibile se regăsesc agricultura, industria prelucrătoare, gestionarea deşeurilor, informaţiile şi comunicaţiile, învăţământul, sănătatea şi asistenţa socială. Fiecare proiect investiţional va fi evaluat în baza gradului de inovare, a potenţialului economic, a sustenabilităţii şi a impactului verde. Un credit va fi eligibil dacă cumulează cel puţin 60% din criteriile stabilite în cadrul Programului.

Antreprenorii au subliniat că sunt încurajaţi în activitatea lor prin politicile şi programele lansate de Guvern, menţionând că Programul „373” este o iniţiativă care răspunde concret necesităţilor oamenilor de afaceri. Pentru a continua dialogul activ cu autorităţile, participanţii au propus relansarea platformei consultative a întreprinderilor mici şi mijlocii. În acelaşi timp, a fost discutată necesitatea dezvoltării infrastructurii de consultanţi pentru antreprenori, precum şi posibilitatea includerii în cadrul programului a domeniului construcţiilor.

Ulterior, a avut loc şi o întrevedere cu reprezentanţii băncilor din ţara noastră, unde s-a discutat despre productivitatea economiei, care depinde de creşterea performanţei şi eficienţei tehnologiilor folosite, inclusiv pentru accesarea instrumentelor financiar-bancare capabile să genereze linii noi de dezvoltare economică, astfel ca mediul de afaceri să înregistreze progrese.

“373” este un program de încurajare a antreprenorilor să se dezvolte, să deschidă locuri de muncă şi să contribuie la creşterea economică.

www.me.gov.md

Numarul ziarului: 
Nr.20 (995) din 24 mai 2023