Profitul net al sectorului bancar din Moldova creşte

În primul trimestru curent, profitul net al sectorului bancar din Moldova a fost de 306,7 mil. lei, în creştere cu 21,7 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit Băncii Naţionale, creşterea indicatorului a fost motivată de majorarea venitului neprocentual cu 202,5 la sută, precum şi a venitului procentual cu 17,5 la sută.

Potrivit datelor BNM, la finele lunii martie curent, profitul a 11 bănci a fost de 453,3 mil. lei, iar trei bănci aflate sub administrare specială au înregistrat pierderi de 146,6 mil. lei. Totodată, pierderile Băncii de Economii au fost de 139,2 mil. lei, ceea ce a influenţat profitul general al sectorului bancar din ţară în ianuarie-martie curent.
Banca Naţională menţionează că evoluţia indicelui sectorului bancar în primul trimestru curent a rămas, în mare parte, puternic distorsionată din cauza celor trei bănci aflate sub administrare specială: Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Astfel, activele generale ale băncilor pe sector a fost de 98 mlrd. 270,1 mil. lei, în creştere, de la începutul anului, cu 737,3 mil. lei sau cu 0,8 la sută. Totodată, creşterea activelor în primele trei luni ale acestui an la cele 11 bănci a fost de 3 mlrd. 695,3 mil. lei sau cu 6,2 la sută. În acelaşi timp, activele celor trei bănci aflate sub administrare specială s-au redus cu 2 mlrd. 958 mil. sau cu 7,9 la sută.
Potrivit BNM, la finele lunii martie curent, capitalul de nivelul I al băncilor a fost de 9 mlrd. 044,1 mil. lei, în creştere de la începutul anului cu 331,4 mil. lei sau cu 3,8 la sută. Această evoluţie a fost motivată de profitul din sector obţinut în primele trei luni ale anului curent în mărime de 306,7 mil. lei. În acelaşi timp, mărimea reducerii la pierderi pentru active şi obligaţiunile asumate, care a fost calculată dar nerezervată, s-a redus cu 62,9 mil. lei sau cu 2,1 la sută.
La finele lunii martie curent, toate băncile din Moldova deţineau capital de nivelul I, corespunzător minimului necesar de nu mai puţin de 200 mil. lei. Capitalul de nivelul I reflectă capacitatea băncilor de acoperire a posibilelor pierderi în situaţii extraordinare, a perturbărilor neprevăzute şi prevăzute externe sau interne, fără pierderi pentru securitatea financiară.
Potrivit BNM, saturaţia medie a capitalului, luând în considerare riscurile pe sistem, a crescut de la începutul anului cu 1,1 p.p., constituind 14,3 la sută, nivelul minim fiind de 16 la sută. Acest lucru a fost condiţionat de indicele foarte jos al saturaţiei capitalului, luând în considerare riscul la cele trei bănci aflate sub administrare specială, care la sfârşitul lunii martie a constituit: Banca de Economii – 2,7%, Banca Socială – 3,2%, Unibank – 13,7%. În acelaşi timp, indicele analogic mediu la alte 11 bănci a fost de 23,4 la sută. Indicele saturaţiei capitalului calculat cu riscul pe sistem (peste 16 la sută) demonstrează potenţialul băncii de a credita fără riscul de neacoperire a posibilelor pierderi. Cota investiţiilor străine în capitalul bancar la finele lunii martie curent era de 77,4 la sută, păstrând un nivel înalt.

InfoMarket

Numarul ziarului: 
Nr.18 (588) din 6 mai 2015