Piaţa asigurărilor din Republica Moldova a crescut anul trecut cu 32,6% şi a atins un volum de peste 1,9 mlrd. lei

Companiile de asigurări din Republica Moldova au cumulat în anul 2021 prime brute subscrise în sumă de 1 miliard 926,3 milioane de lei, volum în creştere cu 32,6% faţă de cel înregistrat în anul anterior. Avansul este unul fără precedent în istoria asigurărilor moldoveneşti, mai ales că a avut loc după un regres de 10,6% a primelor brute subscrise în anul 2020, ca urmare a pandemiei COVID-19.

Datele pentru anul 2021 atestă că sectorul rămâne orientat spre asigurările generale, care deţin o cotă de 94,8%, în timp ce asigurărilor de viaţă le revin 5,2% din volumul total al primelor brute subscrise. Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea primelor brute subscrise a însumat 1 825,7 mil. lei, în creştere cu 473,8 mil. lei. În acelaşi timp, primele brute subscrise aferente asigurărilor de viaţă au constituit aproximativ 100,5 mil. lei, fiind la acelaşi nivel al anului precedent.

Concomitent, asigurările auto domină în continuare piaţa de asigurări, acestora revenindu-le peste 70% din totalul primelor brute subscrise din asigurările generale. Cele mai mari volume de prime au revenit asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, care au cumulat 853,1 milioane lei (+33,5% faţă de 2020), dintre care RCA internă – 585,4 mil. lei (+26,9%) şi “Carte Verde” – 267,7 mil. lei (+50,5%), urmate de asigurarea CASCO – 417,8 mil. lei (+23,2%).

În 2021, companiile au achitat despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în sumă totală de 662,1 mil. lei, în creştere cu 11,0% faţă de anul anterior.

Aproximativ 94,8% din despăgubiri au revenit asigurărilor generale (aproximativ 628 mil. lei), iar 5,2% – asigurărilor de viaţă (34,2 mil. lei). Cel mai mare volum de daune a fost achitat pentru următoarele tipuri de asigurări: asigurările obligatorii de răspundere civilă (RCA) – aproximativ 267,1 mil. lei (+37,9%), asigurările CASCO – 227,5 mil. lei (+25,6%), Carte Verde – 58,8 mil. lei (-21,1%), asigurările de sănătate – 34,7 mil. lei (+30,8%) şi asigurările agricole – 16,5 mil. lei (-37,5%).

Datele sunt generalizate în baza informaţiilor prezentate de cele 10 societăţi de asigurări, care activau la situaţia din 31 decembrie 2021.

Comisia Naţională a Pieţei Financia­re notează că, deşi volumul primelor brute subscrise s-a majorat semnificativ în anul 2021, gradul de penetrare a asigurărilor în PIB a înregistrat nivelul de 0,80%, atestând o creştere modestă cu 0,1 p.p. a acestui indicator comparativ cu 2020 (spre ex. în ţările din regiune indicele respectiv variază între 1-1,5 la sută). Acest fapt denotă că ritmul de creştere a PIB a fost superior celui de extindere a activităţilor de (re)asigurare, din motive legate de situaţia economică şi financiară a cetăţenilor din Republica Moldova, care pun accent pe alte produse şi servicii de primă necesitate.

Totodată, în contextul unor informaţii eronate apărute în spaţiul public, autoritatea de supraveghere precizează că pe parcursul ultimilor cinci ani, piaţa de asigurări înregistrează o tendinţă durabilă de creştere a primelor brute subscrise. La fel, se atestă şi un trend ascendent al despăgubirilor de asigurare achitate anual (2018 – +8%, 2019 – +20%), tendinţă menţinută şi în 2021 (+11%), condiţionat de facilitarea procesului de aplicare a mecanismului de constatare amiabilă şi scumpirii manoperei şi pieselor de schimb auto. Se relevă că, companiile de asigurări raportează în ultimii trei ani rezultate negative aferente activităţii operaţionale (de asigurări) de la 66,1 mil. lei (2019) la 25,1 mil. lei (2021). Astfel, dependenţa pieţei locale de asigurări generale (în special auto) a adus pierderi companiilor de asigurări de-a lungul timpului (de altfel situaţie caracteristică şi pieţelor din regiune).

În contextul intrării în vigoare a Legii privind asigurarea subvenţionată în agricultură Nr. 183 din 11.09.2020, care prevede posibilitatea achitării primelor de asigurare în tranşe şi majorarea primei subvenţionate de stat de la 50 la 70 la sută, în 2021 au fost subscrise prime de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură în sumă de 67,5 mil. lei, în creştere de circa 4 ori comparativ cu 2020 (16,8 mil. lei). În acelaşi timp, au fost achitate despăgubiri în valoare de 16,5 mil. lei, cu 37,5% mai puţin faţă de anul 2020 (26,4 mil. lei).

Potrivit datelor raportate, la situa­ţia din 31.12.2021 se înregistrează o rată operaţională combinată netă per piaţă la principalele produsele de asigurare: RCA internă – 113,82%, în creştere comparativ cu anul 2020 (106,61%) şi Carte Verde – 101,11% (2020 – 107,26%).

Cu referire la rata de solvabilitate raportată de companiile de asigurări, se atestă la categoria de asigurări generale valori peste nivelul normativ situat între 341,39% şi 100,25%, existând şi o companie cu rata de solvabilitate sub limita normativă, iar valorile coeficientului de lichiditate variază între 51,62 şi 1,15.

Primele distribuite de intermediarii în asigurări au cumulat o valoare de 1 088,4 mil. lei, ce reprezintă aproximativ 56,5% din totalul primelor brute subscrise, valoare în creştere cu circa 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020 (779,2 mil. lei). Comisioanele calculate din intermedierea contractelor de asigurare au atins nivelul de 350,5 mil. lei. Brokerilor de asigurare-reasigurare le-au revenit 79,5% din primele intermediate şi 44,9% din totalul primelor subscrise, respectiv, agenţilor de asigurare – 20,5% din primele intermediate şi 11,6% din totalul primelor subscrise.

Numarul ziarului: 
Nr.14 (938) din 13 aprilie 2022