Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul Codului Funciar

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în prima lectură proiectul de lege privind Codul Funciar, care reprezintă un pas semnificativ către reglementarea relaţiilor funciare în contextul schimbărilor din proprietatea privată asupra terenurilor.

În pofida eforturilor de modificare şi completare a acestuia, actul normativ existent s-a dovedit a fi ineficient în stabilirea unor reguli coerente şi predictibile.

Proiectul propus este o redactare nouă a Codului Funciar, justificată de necesitatea adaptării la realităţile curente şi viitoare. Acesta are scopul de a înlocui Codul din 1991 şi alte acte normative ulterioare, eliminând norme şi instituţii depăşite şi instituind o unitate normativă în domeniu.

Structurat în XII capitole şi 78 de articole, proiectul abordează:
– Clasificarea terenurilor şi modurile de folosinţă;
– Delimitarea competenţelor Guvernului şi autorităţilor publice locale în relaţiile funciare;
– Reglementarea proprietăţii asupra terenurilor;
– Proceduri privind schimbarea destinaţiei terenurilor şi compensarea pierderilor;
– Retragerea temporară a terenurilor din circuitul agricol sau silvic şi repararea prejudiciilor;
– Obligaţii ale deţinătorilor de terenuri agricole pentru protecţia şi ameliorarea solului;
– Controlul de stat în relaţiile funciare.

Pentru evidenţierea aspectelor noi ale proiectului, subliniem:
– Actualizarea clasificării destinaţiilor terenurilor şi modurilor de folosinţă;
– Interdicţia cetăţenilor străini de a dobândi proprietatea asupra terenurilor agricole şi forestiere;
– Soluţii juridice pentru terenurile abandonate;
– Delimitarea funcţiilor în elaborarea şi implementarea politicilor funciare;
– Introducerea unui mecanism nou de evidenţă a terenurilor prin „Cadastrul Funciar”;
– Norme privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole;
– Codificarea actelor normative din domeniul relaţiilor funciare.

Aprobarea acestui proiect în prima lectură reprezintă un pas esenţial spre stabilirea unui cadru legislativ modern şi eficient pentru relaţiile funciare din Republica Moldova.

www.maia.gov.md

Numarul ziarului: 
Nr.46 (1021) din 22 noiembrie 2023