Noua lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule, votată în prima lectură

Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule a fost adoptat în prima lectură, în cadrul şedinţei Parlamentului din 31 martie curent.

Documentul a fost elaborat de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) cu asistenţa experţilor Băncii Mondiale, în cadrul proiectului “Reforma pieţei de asigurări din Moldova”.

Scopul proiectului constă în racordarea cadrului legal la prevederile UE, în special a unor dispoziţii a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16.09.2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi.

Prin proiect se pledează pentru instituirea unui mecanism clar şi predictibil de monitorizare continuă a pieţei asigurărilor obligatorii auto prin intermediul instrumentelor adecvate şi specifice sectorului financiar per ansamblu, regulile detaliate fiind stabilite de CNPF.

De asemenea, proiectul vizează interesele consumatorilor de servicii, respectiv prin obligativitatea de a oferi solicitantului asigurării informaţii privind cuantumul primei de asigurare, precum şi a coeficientului bonus-malus aplicabil.

Cele mai relevante elementele incluse în proiect vizează: prevederi speciale cu privire la suspendarea, rezoluţiunea şi încetarea contractului RCA; norme cu privire la modul de aplicare a asigurării RCA; dispoziţii cu privire la legislaţia aplicabilă în funcţie de locul de producere a accidentului; mecanismul constatării amiabile de accident; obligaţiile asigurătorului RCA cu privire la comunicarea solicitantului asigurării a cuantumului primei de asigurare, dar şi a altor detalii care ţin de calculul primei de asigurare, coeficienţilor de rectificare, precum şi obligativitatea asigurătorilor de a informa părţile privind soluţionarea cererii de despăgubire.

Documentul prevede posibilitatea digitalizării poliţelor RCA şi perfectării acestora în regim on-line, fără indicarea persoanelor admise să utilizeze vehiculul, adică cu un număr nelimitat de utilizatori. La fel, şi cererea de despăgubire urmează a fi completată prin utilizarea mijloacelor electronice.

Se majorează limitele de răspundere acoperite prin asigurarea RCA de la un milion de lei la un nivel de 100.000 euro, în cazurile de avariere sau distrugere a bunurilor. La fel, pentru vătămări corporale şi decese produse în unul şi acelaşi accident, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente la un nivel de 100.000 euro – pentru o parte vătămată sau la un nivel de 500.000 euro – indiferent de numărul părţilor vătămate, echivalent în lei la cursul oficial de schimb al leu­lui moldovenesc, comunicat de Banca Naţională a Moldovei pentru data producerii accidentului.

Un capitol nou vizează achitarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral ca urmare a vătămării sau decesului persoanelor implicate în accidentul rutier.

Proiectul de lege urmează să fie adoptat în lectura a doua de către Parlament.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.13 (937) din 6 aprilie 2022