Iurie Filip: „Sunt asigurători care nu întâmpină dificultăţi de a majora contribuţia pentru garanţia financiară externă Carte Verde”

Interviu oferit ziarului Capital Market de Iurie Filip, vicepreşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF)

– Dle Filip, vă rog să comentaţi ultimele schimbări ce au loc pe piaţa asigurărilor Carte Verde din R. Moldova. Asigurătorii nu şi-au revenit după noutatea că a fost redus costul poliţei Carte Verde şi iată că, recent, au fost informaţi despre necesitatea de a-şi majora contribuţia pentru garanţia financiară externă a R. Moldova?
– Comisia Naţională nu atestă careva evenimente de natură să afecteze situaţia cu emiterea poliţelor de asigurare a responsabilităţii auto externe (Carte Verde). La moment, acest proces decurge în regim obişnuit. Este adevărat că la finele lunii noiembrie curent, Consiliul birourilor Carte Verde, cu sediul la Bruxelles, a expediat în adresa Comisiei Naţionale şi a Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA) o scrisoare, prin care solicită majorarea garanţiei financiare externe a R. Moldova de la 2 mil. dolari SUA până la 4 mil. 250 mii de euro. Concomitent, Consiliul birourilor a decis să extindă cu încă trei ani perioada de monitorizare a R. Moldova.

– Ce a stat la baza deciziei de a majora garanţia financiară externă a R. Moldova?
– Consiliul birourilor este interesat, în mod prioritar, de stabilitatea financiară şi capacităţile financiare ale BNAA de a-şi onora obligaţiile faţă de asigurătorii străini. Bineînţeles, că anumite temeri există la acest capitol, mai ales că în R. Moldova sunt companii care demult nu mai activează, dar continuă să genereze probleme, cum ar fi „Edict”, „Artas”, „Afes-M”. Pe de altă parte, cea mai mare problemă invocată de specialiştii străini rămâne a fi regiunea transnistreană. Subiectul dat este abordat permanent şi influenţează atitudinea Consiliului birourilor faţă de situaţia din R. Moldova. De altfel, acesta a fost şi unul dintre motivele prelungirii, cu încă trei ani, a termenului de monitorizare a R. Moldova de către Consiliul birourilor, dar şi a deciziei de a majora fondul de garanţie al R. Moldova pentru Carte Verde. Instituţia respectivă deţine dreptul de a înainta cerinţe suplimentare menite să asigure capacitatea Biroului naţional de a-şi onora obligaţiile faţă de asigurătorii străini. Una din aceste cerinţe suplimentare financiare este aşa-zisa garanţie externă, ce reprezintă un fond financiar, care, conform cerinţelor Consiliului birourilor, este plasat într-o bancă străină cu un rating foarte înalt. Mijloacele din acest fond sunt folosite doar în cazurile excepţionale, atunci când Biroul naţional nu este apt să acopere daunele provocate de cetăţenii moldoveni în afara ţării noastre, ce depăşesc capacităţile asigurătorului, lucru care se întâmplă extrem de rar. Este de menţionat că în anul 2009, Consiliul birourilor Carte Verde a făcut o excepţie pentru R. Moldova şi a stabilit o cotă mai mică a garanţiei externe în mărime de doar 2 mil. de dolari SUA. Respectiv, acest fond era completat, în cote egale, de toţi cei opt asigurători moldoveni autorizaţi să vândă Cartea Verde („Asito”, „Donaris Group”, „Grawe Carat Asigurări”, „Klassika Asigurări”, „Moldasig”, „Moldcargo”, „Moldova Astrovaz” şi „Victoria Asigurări”). Iniţial, această cotă era de 500 de mii dolari SUA. Acum, cota fiecăruia asigurător autorizat să vândă Cartea Verde urmează să crească până la 531 mii de euro.

– Decizia de a majora fondul de garanţie al R. Moldova pentru Carte Verde a fost una previzibilă pentru CNPF?
– Bineînţeles că ne aşteptam la o astfel de decizie. Astfel, în cadrul şedinţei de săptămâna trecută, Consiliul de administraţie al CNPF a aprobat decizia prin care a obligat toţi asigurători autorizaţi să vândă Carte Verde, în termen de 15 zile, să completeze diferenţa garanţiei financiare Carte Verde. Companiile care nu se vor conforma acestei decizii, riscă să le fie retrasă licenţa de activitate Carte Verde. Decizia CNPF va intra în vigoare în ziua publicării în Monitorul Oficial.

– Majorarea garanţiei financiare va determina scumpirea Cărţii Verzi?
– În nici un caz. Tarifele la Cartea Verde ţin de realităţile curente şi statistica anilor precedenţi, care determină raportul dintre volumul despăgubirilor şi a primelor încasate. Deocamdată, statisticile nu relevă o creştere bruscă a despăgubirilor şi o scădere a veniturilor asigurătorilor. Totuşi, nu este exclus că pentru unele zone s-ar putea schimba situaţia. În special, este vorba de Federaţia Rusă care, în conformitate cu legislaţia internă, a majorat plafoanele de despăgubiri pentru Carte Verde. Pe de altă parte, există şi unele motive de a crede că a crescut şi numărul dosarelor de despăgubire, ce parvin din această zonă.

– În primăvara acestui an, reprezentanţii Consiliului birourilor s-au aflat la Chişinău şi au avut întrevederi, inclusiv cu responsabili de la CNPF. În cadrul acestor întâlniri, a fost discutată problema preţurilor la Carte Verde în RM?
– Această problemă nu a fost discutată din motiv că stabilirea tarifelor la poliţele Carte Verde ţine de prerogativa exclusivă a regulatorului pieţei. În majoritatea ţărilor-membre ale sistemului Carte Verde, piaţa de asigurări este liberalizată şi doar în unele ţări post-sovietice, inclusiv R. Moldova, mai este valabil principiul formării primelor de asigurare în mod administrativ.

– Care este mecanismul de administrare a fondului de garanţie externă Carte Verde? R. Moldova, în particular CNPF, deţine careva pârghii de administrare a acestui fond?
– Această garanţie externă este formată în favoarea Consiliului birourilor şi conform condiţiilor acestuia, sursele financiare sunt plasate în bănci străine. Practic, nici Biroul naţional nu are posibilităţi de a manevra cu aceste surse, care pot fi ridicate doar în condiţii de maximă necesitate.

– Cum se va răsfrânge majorarea fondului de garanţie asupra rentabilităţii companiilor emitente de Carte Verde? Mai ales acum când se cunoaşte că unele dintre acestea se confruntă cu dificultăţi financiare? Nu ne putem confrunta cu situaţia că unii operatori, din insuficienţă de finanţe, să nu-şi poată achita noua cotizaţie în fondul de garanţie al R. Moldova pentru Carte Verde?
– Sunt de acord că situaţia este una delicată. Mai ales că legislaţia actuală stabileşte că cotizaţia pentru garanţia externă Carte Verde trebuie să fie acoperită de asigurători, exclusiv, din contul capitalului propriu. Astfel, nici nu poate fi vorba de contractarea unui credit. Aşadar, asigurătorii pot achita suma respectivă din propriul profit sau vor trebui sa-şi majoreze capitalul propriu prin emisie suplimentară de acţiuni. CNPF a organizat o întâlnire de lucru cu asigurătorii autorizaţi să vândă Cartea Verde şi i-a informat despre noile cerinţe înaintate de Consiliul birourilor. Reieşind din faptul că nu au fost expuse careva obiecţii sau rezerve din partea acestora, putem presupune că asigurătorii dispun de resursele necesare.
Pe de altă parte, nu se pune problema ca cei opt asigurători să contribuie imediat, fiecare cu câte 531 mii de euro. Emitenţii de Carte Verde trebuie să acopere doar diferenţa dintre fosta cotă în mărime de 500 de mii de dolari SUA şi actuala – de 531 mii de euro. Mai mult decât atât, anticipând situaţia dată, BNAA încă în februarie curent şi, ulterior, în iunie curent, prin deciziile sale interne a solicitat emitenţilor de Carte Verde să majoreze cotizaţiile până la 800 mii dolari SUA, fiecare. Unele companii de asigurări s-au conformat acestor decizii şi acum nu întâmpină dificultăţi în îndeplinirea cerinţelor suplimentare.
– Vă mulţumesc!

A discutat Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.47 (567) din 10 decembrie 2014