Evoluţiile şi perspectivele sectorului de creditare nebancară au fost discutate în cadrul unei conferinţe la Chişinău

Peste 130 de participanţi, inclusiv reprezentanţi ai pieţei financiare nebancare, autorităţi publice, experţi internaţionali, organizaţii de dezvoltare şi fonduri de investiţii s-au reunit marţi, 11 februarie, la Chişinău, pentru a discuta despre importanţa şi impactul sectorului de creditare nebancară asupra dezvoltării economice şi incluziunii financiare, în noul context de reglementare.

Organizatorii conferinţei “Finanţarea responsabilă – perspectiva sectorului de creditare nebancară”, Camera de Comerţ Americană din Moldova, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi Fondul European pentru Europa de Sud-Est, au abordat subiecte-cheie precum: aspecte ale evoluţiei pieţei de creditare nebancară din Moldova, România şi Bosnia; atractivitatea sectorului pentru instituţiile financiare străine; evaluarea bonităţii clienţilor şi a transparenţei activităţii de creditare ca premise pentru finanţarea responsabilă; crowdfunding-ul ca model alternativ de finanţare etc.

În adresarea sa de salut către participanţii conferinţei, vicepreşedintele CNPF, Iurie Filip, a menţionat importanţa sectorului de creditare nebancară în promovarea accesului la finanţe pentru gospodăriile cu venituri reduse şi micii antreprenori. “Totuşi, dezvoltarea rapidă a organizaţiilor de creditare nebancară implică sporirea unor riscuri adiţionale, fiind necesare noi reglementări de creditare responsabilă pentru a diminua fenomenul supra-îndatorării beneficiarilor de împrumuturi”, a specificat vicepreşedintele CNPF.

În continuare, directorul Departamentului creditare nebancară din cadrul CNPF, Alina Cebotariov, a prezentat evoluţiile şi tendinţele înregistrate în sector, specificând că în cinci ani piaţa creditelor nebancare a crescut de la 3,3 miliarde lei la finele lui 2014 până la 10,3 miliarde lei în trimestrul III 2019. “Pentru a asigura consolidarea stabilităţii financiare a sectorului de creditare nebancară şi a promova o protecţie mai mare a consumatorilor de produse şi servicii financiare nebancare, CNPF a elaborat un proiect de amendare a legislaţiei aferente, care propune o serie de măsuri necesare pentru o activitate de creditare responsabilă cu scopul de a diminua riscul de supra-împovărare a populaţiei, astfel ca beneficiarul să nu nimerească în situaţia de incapacitate de plată”, a punctat Alina Cebotariov.

La rândul său, Angela Dimonu, şefa Serviciului Reglementare activităţi financiare şi instituţii nebancare în cadrul Direcţiei Reglementare şi Autorizare a Băncii Naţionale a României, a precizat că instituţiile financiare nebancare din România au regimuri diferite de reglementare, înregistrare şi supraveghere, în funcţie de tipul, volumul şi specificul activităţilor de creditare desfăşurate. Totodată, Angela Dimonu a accentuat rolul BNR în menţinerea stabilităţii financiare, care a întreprins consecvent acţiuni în vederea evitării unei îndatorări excesive a populaţiei, ce au vizat inclusiv impunerea unui set de condiţii minime ce trebuie respectate de către împrumutători, astfel încât să se asigure premisele unei creditări responsabile. Măsurile adoptate de BNR au fost ajustate periodic, fiind recalibrate în funcţie de evoluţiile climatului economic, tendinţele şi necesităţile identificate sau previzionate, precum şi de cele ale reglementărilor în domeniu la nivelul Uniunii Europene.

Mila Malairău, directorul executiv al Camerei de Comerţ Americane din Moldova, a specificat că: „De-a lungul a peste 15 ani de existenţă a sectorului, acesta şi-a demonstrat utilitatea publică, în calitate de catalizator economic, fie prin finanţarea afacerilor, fie prin stimularea consumului. Conferinţa este un prilej oportun de a trasa nişte concluzii în ce priveşte rolul şi locul acestui sector pe piaţa financiară a Republicii Moldova, dar şi de a trasa nişte priorităţi pe viitor”.

În context, Oxana Bînzaru, director regional Finance in Motion, consultant investiţional al Fondului European pentru Europa de Sud-Est, a afirmat că „EFSE este despre accesul la finanţare şi crearea unui sistem financiar stabil şi prosper. Cu condiţia că este gestionat corect, sectorul de creditare nebancară din Moldova poate deveni un exemplu de succes pentru incluziunea financiară a consumatorilor şi microîntreprinderilor nebancabile, atât de necesare pentru dezvoltarea economică durabilă”.

Evenimentul a inclus trei sesiuni de discuţii despre cele mai actuale subiecte de interes: necesitatea reglementărilor în industria financiară nebancară, experienţa internaţională în domeniul creditării nebancare, impactul sectorului de creditare nebancară asupra impulsionării dezvoltării mediului privat, experienţa altor ţări în evalua­rea bonităţii clientului şi punerea în aplicare a creditării responsabile.

Conferinţa “Finanţarea responsabilă – perspectiva sectorului de creditare nebancară”, organizată în premieră la Chişinău, este un eveniment deosebit de important în contextul reformelor desfăşurate atât pe piaţa financiară autohtonă, cât şi la nivel regional şi internaţional.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.05 (829) din 12 februarie 2020