Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 20/07/2021

În cadrul şedinţei ordinare publice din 20 iulie 2021, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nonbancare, mai cu seamă:

Reglementare

• Aprobarea amendamentelor la Hotărârea CNPF privind cuantumul taxelor şi plăţilor 2021 în scopul asigurării unei abordări uniforme potrivit documentaţiei contabile aferente plăţii regulatorii a intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări;

Autorizare

• Aprobarea pentru desemnarea persoanelor în funcţia de membri ai comitetului de audit în cadrul „MOLD­ASIG” SA;
• Aprobarea candidaturilor pentru funcţiile de administrator şi contabil-şef al AA „PROMPT ASIG PLUS” SRL, cu eliberarea avizelor corespunzătoare;
• Avizarea înregistrării de stat privind lichidarea OCN „AGUR INVEST” SRL, aprobată prin decizia asociatului unic cu eliberarea avizului corespunzător;
• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a majorării capitalului social al Societăţii pe acţiuni „BROKER M-D” cu 50 000 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după emisiune va constitui 600 000 lei, divizat în 60 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 10 000 lei;
• Autorizarea reorganizării SA “CENTRINDMONTAJ” prin transformare în societate cu răspundere limitată;
• Reperfectarea licenţei de societate de investiţii eliberată „Mobiasbanca-OTP Group” SA prin schimbarea denumirii din „Mobiasbanca-OTP Group” SA în „OTP Bank” SA şi excluderea dreptului de a desfăşura activitate de custodie a instrumentelor financiare;
• Reperfectarea licenţei AEÎ „BUSINESS CREDIT”, pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, prin substituirea anexei la licenţă cu extinderea teritorială a acţiunii licenţei asupra unităţilor administrativ-teritoriale din imediata vecinătate: raionul Anenii Noi; raionul Ştefan Vodă; municipiul Bender.
• Avizarea cererii de retragere obligatorie adresată acţionarilor SA “Casa Nunţii-Noroc”, iniţiată de ofertantul Alina Andronic, obiectul căreia îl constituie 738 acţiuni ordinare nominative;
• Aprobarea preţului de vânzare conform actului de reevaluare a părţilor-sociale deţinute de administratorul fiduciar „BV Fiduciar Invest” SA.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.28 (902) din 21 iulie 2021