Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 9.03.2022

În cadrul şedinţei ordinare publice din 9 martie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

• Modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea CNPF nr. 20/5/2008 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, urmare a schimbării conţinutului certificatului de asigurare “Carte Verde”, după retragerea Regatului Unit al Marii Britanii din Spaţiul Economic European. Astfel, începând cu 28 septembrie 2021, соdul utilizat în certificatul de asigurare „Carte Verde” pentru regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord este substituit din „GB” în „UK”. O altă modificare a conţinutului certificatului de asigurare „Саrtе Verde” a fost determinată de eliminarea casetei cu indicarea statului Israel, codul ţării „IL”, după retragerea, începând cu 1 ianuarie 2022, a statului Israel din Sistemul International de Asigurare „Carte Verde”.

II. Autorizare

• Înregistrarea în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate a OCN „PRO GAJ ST” SRL;
• Suspendarea, pe un termen de 3 ani, a activităţii de creditare nebancară a OCN: „A-Z CREDIT LUX” SRL, „CREDIT CORE” SRL, „CREDIT EURO-INVEST” SRL şi „SUPORT REAL” SRL, conform deciziilor luate de adunările generale ale asociaţilor/asociatului unic al acestora.

III. Supraveghere

• Atragerea AEÎ „ACCES-RAPID” în procedură administrativă, iniţiată la cererea Asociaţiei Naţionale Centrale a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. Totodată, entitatea respectivă urmează, în termen de 20 zile lucrătoare, să convoace şi să desfăşoare adunarea generală extraordinară a membrilor AEÎ „ACCES-RAPID”, cu includerea în ordinea de zi a chestiunii privind externalizarea serviciilor de control intern către Asociaţia Naţională Centrală a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut;
• Dispunerea controlului complex privind verificarea respectării de către AEÎ „HOREŞTI ALBINA” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut;
• Iniţierea controlului tematic privind respectarea de către OCN „ZOOM CREDIT” SRL a unor cerinţe din Legea nr. 1/2008.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.10 (934) din 16 martie 2022