Decizii ale Consiliului de administraţie al CNPF - 23 ianuarie 2024

În cadrul şedinţei din 23 ianuarie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecţiei consumatorilor şi pieţei de capital, inter alia:

Protecţia consumatorilor:

• Ca urmare a petiţiei depuse de către un consumator, autoritatea de supraveghere a verificat respectarea legislaţiei în domeniul contractelor de credit pentru consumatori de către creditorul OCN „ZOOM CREDIT” SRL, în cadrul unui contract încheiat între petiţionar şi compania de creditare menţionată. Ca rezultat, a fost constatată nerespectarea unor cerinţe legale prestabilite de Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori. De asemenea, la caz, a fost constatat caracterul abuziv al clauzei privind penalitatea în caz de rezoluţiune anticipată.

• În cadrul procedurii administrative iniţiate prin petiţia depusă de către un consumator, prin care s-a solicitat constatarea clauzelor abuzive a contractului de credit încheiat cu OCN „MOGO LOANS” SRL, s-a constatat nerespectarea de către creditor a unor cerinţe prestabilite de Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori. În particular, autoritatea de supraveghere a relevat caracterul abuziv al unor clauze contractuale, inclusiv cu privire la penalităţi, rezoluţiune şi colectare a datoriei restante. CNPF urmează să înainteze o acţiune în instanţa de judecată în vederea constatării nulităţii clauzelor abuzive.

Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „MINA DIN CHIŞINĂU” SA, în sumă de 10 700 000 lei, în număr de 1 070 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii, după majorare, va constitui 30 029 840 lei, divizat în 3 002 984 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale firmei comerciale de producţie „CORALIA” SA, în sumă de 301 639 lei, în număr de 301 639 de acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 600 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 1 leu.
– restructurarea emisiunii anterioare de valori mobiliare plasate de compania „MARFANGRO” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 12 lei, şi majorarea capitalului social cu 105 230 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 631 380 lei, divizat în 52 615 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 12 lei.

• Autorizarea reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni: „DORINŢA-58” şi „LIBRĂRIA BASARABEASCA”.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acţiuni „CONSTANTIN ŞI ELENA”.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.04 (1030) din 31 ianuarie 2024