Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 15 iunie 2023

În cadrul şedinţei extraordinare din 15 iunie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

Reglementare:

Regulamentul cu privire la înregistrarea/licenţierea societăţilor de asigurare sau de reasigurare şi a sucursalelor societăţilor de asigurare sau de reasigurare din statele terţe, care a fost elaborat în vederea implementării prevederilor Legii nr. 92/2022, în vigoare de la 01.01.2023. Noutatea Regulamentului constă în faptul că introduce cerinţe de licenţiere a sucursalelor societăţilor de asigurare sau de reasigurare din statele terţe. Astfel, societăţile de asigurare sau de reasigurare, care au sediul în statele terţe şi care sunt licenţiate în aceste state terţe, pot desfăşura activităţi pe teritoriul Republicii Moldova numai prin sucursale licenţiate de către autoritatea de supraveghere. Documentul descrie documentele care urmează să fie prezentate la etapele de constituire şi licenţiere. Conform noilor reglementări, procedura de licenţiere a societăţilor de asigurare/reasigurare şi a sucursalelor societăţilor de asigurare/reasigurare din statele terţe este divizată în două etape de bază:
1) avizarea prealabilă de constituire, în vederea înregistrării de stat;
2) eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de asigurare sau de reasigurare.

În acest sens, Regulamentul stabileşte expres lista documentelor şi/sau informaţiilor care se anexează la cererea participantului profesionist la fiecare etapă a procedurii de licenţiere.

De asemenea, noul act specifică documentele şi informaţiile, care necesită a fi prezentate autorităţii de supraveghere în procedurile de reperfectare a licenţei, eliberare a copiei autorizate de pe licenţă şi a duplicatului licenţei, condiţiile în care pot fi operate modificări în documentele de constituire ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare şi a sucursalelor societăţilor de asigurare sau de reasigurare din statele terţe.

Regulamentul mai stabileşte exigenţe pentru solicitanţii de licenţă la elaborarea planului de afaceri, precum şi identificarea principalilor factori care influenţează succesul modelului de afaceri şi capacitatea societăţii de asigurare sau de reasigurare de a genera venituri.

În plus, Regulamentul include o secţiune separată în care sunt descrise cerinţele suplimentare pentru societăţile de asigurare/reasigurare sau sucursala societăţii de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ, care desfăşoară activităţi de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA). Proiectul a fost consultat cu autorităţile şi părţile interesate.

Metodologia de calculare şi aplicare a primei de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii RCA internă şi externă, care a fost elaborat pentru a pune în aplicare prevederile Legii nr. 106/2022, în vigoare începând cu 01.04.20223. Documentul reglementează calculul actuarial separat pentru asigurarea RCA internă şi externă, divizat în două etape:
1) de determinare a primei de asigurare de bază;
2) de determinare a factorilor de risc – coeficienţii de rectificare care se aplică la prima de asigurare de bază.

Astfel, pentru a obţine prima de asigurare de bază, sunt descifrate formulele actuariale de calcul a primei pure, primei de risc estimată, frecvenţa daunelor, dauna medie estimată, metodele de evaluare şi utilizare a rezervelor de daune, marja de risc, coeficientul variaţiei daunelor totale, abaterea medie pătratică şi cotele factorilor de încărcare.

Noul cadru metodologic prevede că prima de asigurare de bază şi coeficienţii de rectificare pentru factorii de risc urmează a fi calculaţi în baza informaţiilor statistice (la nivelul societăţii de asigurare) privind numărul poliţelor de asigurare expuse la risc, numărul daunelor plătite, valoarea daunelor plătite, valoarea daunelor declarate, dar nesoluţionate şi prognoza evoluţiei numărului poliţelor şi valorii daunelor. În acest scop, Metodologia prevede utilizarea de către actuar a metodelor actuariale de calcul, instrumentelor din statistică şi teoriei credibilităţii, metodelor de trend pe baza seriilor cronologice pentru determinarea primei de asigurare de bază, selectând rezultatul final în funcţie de situaţia financiară a societăţii de asigurare.

Potrivit noilor prevederi, autoritatea de supraveghere, cel puţin o dată pe an, în baza datelor statistice generalizate la nivelul pieţei pentru ultimii 5 ani consecutivi, prezentate de către societăţile de asigurare până la 15 februarie a anului în curs, calculează în baza Metodologiei şi publică primele de referinţă aferente asigurării obligatorii RCA internă şi externă. Prima de referinţă se calculează ca produsul dintre prima de asigurare de bază şi coeficienţii de rectificare, la care se aplică sistemul bonus-malus stabilit în conformitate cu actele normative.

Ultimul capitol al Metodologiei prevede modul de aplicare a primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare prin care se stabileşte periodicitatea calculării/modificării primelor de asigurare de bază, modului de prezentare, de examinare a setului de documente de către autoritatea de supraveghere şi de aplicare a acestora. Proiectul noului cadru metodologic a fost plasat pe pagina web a CNPF pentru consultări publice.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.24 (999) din 21 iunie 2023