De la 1 ianuarie 2018, în Republica Moldova sunt aplicate tarife unice la asigurările de viaţă

De la 1 ianuarie 2018, în R. Moldova au fost unificate tarifele la asigurările de viaţă ca urmare a modificărilor adoptate la legislaţia naţională. Astfel, în contextul ajustării cadrului legislativ naţional la aquis-ul comunitar pe dimensiunea asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, au fost modificate mai multe legi. Este vorba de Legea sindicatelor, Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, Legea cu privire la asigurări şi Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Tarife unificate la asigurările de viaţă de la 1 ianuarie 2018

Svetlana Lupaşcu, director al Direcţiei generale supraveghere asigurări în cadrul CNPF, a precizat că tarifele pentru asigurările de viaţă sunt calculate în baza unor indicatori statistici compilaţi pe întreaga ţară, după mai multe criterii. Astfel, sunt elaborate tabele de mortalitate şi comutaţionale, care servesc drept bază pentru calculul tarifelor pentru asigurările de viaţă. Până acum aceste statistici erau analizate separat pentru femei şi bărbaţi, în funcţie de speranţa de viaţă. Din cauza că în R. Moldova speranţa de viaţă pentru femei este mai înaltă decât pentru bărbaţi, aceste riscuri erau calculate şi achitate diferenţiat.

Odată cu noile modificări, toate datele statistice au fost unificate, fiind stabilit un singur tarif pentru femei şi bărbaţi. „Deocamdată, este prematur să estimăm impactul unificării tarifelor date pentru ambele sexe. Aplicarea acestora a început cu 1 ianuarie curent, astfel urmează să analizăm subscrierile pe categorii de sexe, cât şi în întregime pe clase. În aceeaşi ordine de idei, urmează să fie analizat şi impactul asupra volumului indemnizaţiilor de asigurare achitate pe acest segment”, a menţionat Svetlana Lupaşcu, director al Direcţiei generale supraveghere asigurări al CNPF.

Potrivit datelor statistice oficiale, durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2016 a constituit 72,2 ani, inclusiv la bărbaţi – 68,1 şi la femei – 76,1 ani.

Pe piaţa asigurărilor de viaţă activează un singur operator

Întrebată cum se explică faptul că pe piaţa locală de asigurări activează o singură companie, care practică asigurările de viaţă, Svetlana Lupaşcu a menţionat că începând cu anul 2007, o societate de asigurări nu este în drept să desfăşoare activitate pe două categorii: asigurări de viaţă şi asigurări generale.

Conform legislaţiei în vigoare, o societate are dreptul să activeze doar pe o singură categorie de asigurare. Legea a permis practicarea simultană a ambelor categorii de activitate doar companiilor, care activau la acel moment pe piaţă. Iată de ce Grawe Carat Asigurări continuă să activeze în calitate de o singură persoană juridică şi o companie de asigurări pe ambele categorii de activitate. În rest, acţionarii sau proprietarii societăţilor de asigurări, care ar vrea să-şi extindă activitatea şi pe categoria de asigurări de viaţă urmează să constituie o altă entitate de asigurări care să deţină un capital social în mărime de 22,5 mln lei. „Asigurările de viaţă sunt un serviciu pe termen lung, care necesită o investiţie şi prudenţă specială. Având în vedere posibilităţile limitate de investire în economia naţională, nu prea există interes de a dezvolta acest gen de produse. Unul din motive ar fi şi cererea scăzută din partea populaţiei faţă de serviciile de asigurare de viaţă”, a mai adăugat Svetlana Lupaşcu.

Potrivit datelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), în nouă luni ale anului 2017, asigurărilor de viaţă le-a revenit o cotă de aproximativ 6% în totalul primelor de asigurare încasate şi de 4,3% în totalul indemnizaţiilor de despăgubire achitate. Conform statisticilor CNPF, gradul de acoperire a cetăţenilor prin protecţia de asigurare este unul foarte scăzut în R. Moldova. Astfel, în 2016, de protecţia de asigurare de accidente a beneficiat o persoană din 32; de asigurarea de sănătate a beneficiat o persoană din 9; de asigurările de RCA internă – o persoană din 6; de asigurarea Carte Verde – o persoană din 11; de asigurările de bunuri (contra calamităţilor naturale) – o persoană din 113; de asigurările de viaţă – o persoană din 110.

Deşi oferă multiple avantaje, asigurările de viaţă au o creştere moderată

Pentru a beneficia de o poliţă de asigurare de viaţă, clientul trebuie să dispună de un venit stabil pe termen lung, care să-i asigure plata anuală a poliţei. Este adevărat că există şi posibilitatea de a „îngheţa” obligaţia de plată pentru o anumită perioadă şi reluarea acesteia la o dată convenită cu societatea de asigurare. Chiar şi aşa, consumatorii moldoveni nu se înghesuie să-şi procure poliţe de asigurare şi manifestă o neîncredere faţă de acest produs de asigurare.

Există şi precedente nefericite, care amplifică reticenţa faţă de serviciile de asigurare. Este vorba de compania Asito, care a îngheţat plăţile de asigurare pe anumite perioade de timp. Astfel de exemple influenţează decizia clienţilor de a apela la serviciile de asigurare. Totuşi, în comparaţie cu asigurările generale, asigurările de viaţă sunt produse mai complexe, ce prevăd riscuri specifice pe termen lung, care trebuie analizate şi înţelese, susţine Svetlana Lupaşcu.

Majoritatea clienţilor poliţelor de asigurare de viaţă sunt persoane care doresc să-şi asigure un venit suplimentar la bătrâneţe. Pe lângă faptul că vor primi o sumă de bani atunci când survine cazul asigurat, mai sunt protejaţi pe durata contractului contra riscurilor de boală, de invaliditate, deces etc. Astfel, deţinătorii acestor poliţe obţin un beneficiu dublu: sunt asiguraţi în caz de survenire a unui caz nefericit şi primesc o plată semnificativă cu acumulări de capital la data când expiră contractul.

În urma discuţiilor cu directorul general al companiei de asigurări Grawe Carat, Veronica Malcoci, s-a explicat faptul că motivul creşterii lente a asigurărilor de viaţă în Moldova se datorează în special modului în care populaţia percepe asigurările de viaţă şi nivelului redus de conştientizare a necesităţii acestora. „Încrederea scăzută a clienţilor bazată pe practicile de asigurare care acum au devenit demult istorie, precum şi nivelul economic scăzut sunt factorii esenţiali care determină clientul să-şi direcţioneze resursele financiare altfel decât spre asigurările de viaţă. În vreme ce europenii cheltuie anual peste 1.200 euro pentru asigurările de viaţă, un moldovean alocă 1 euro pe an pentru aceste produse, iar diferenţa este justificată, după cum am spus, de un nivel scăzut de educare în domeniu şi de gradul scăzut de conştientizare a necesităţii asigurărilor de viaţă în viaţa fiecăruia. Acolo unde pentru alţii este normalitate, siguranţă şi garanţie, pentru noi este o continuă luptă de dezvoltare a încrederii, de creştere a nivelului de înţelegere. Mai întâi trebuie să educăm şi apoi putem vinde”, a adăugat directorul companiei.

Ce spun specialiştii în asigurări despre schimbările de la 1 ianuarie 2018?

Compania Grawe Carat susţine ajustarea cadrului legislativ naţional la standardele aquis-ului comunitar pe dimensiunea asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, dar şi implementarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii, care, implicit au dus la unificarea tarifelor şi beneficiilor pentru asigurările de viaţă. În alţi termeni, acest aspect semnifică, că cei care au procurat o asigurare de viaţă începând cu 1 ianuarie 2018, plătesc aceeaşi primă de asigurare, indiferent de gen. Veronica Malcoci menţionează că, odată cu intrarea în vigoare a noi­lor tarife, valorile primelor se vor egaliza, aceasta însemnând pentru bărbaţi o ieftinire, iar pentru femei o scumpire.

Până la 01.01.2018 se aplicau prime mai mici la asigurările de viaţă pentru femei, decât la cele pentru bărbaţi, în condiţiile păstrării aceloraşi date (vârstă, program de asigurare, suma asigurată). Motivul este legat de riscuri conform statisticilor oficiale: femeile trăiesc în medie mai mult decât bărbaţii, iar riscul unui accident este, de asemenea, mai mic în cazul acestora.

De asemenea, s-a mai precizat că în urma mai multor analize şi teste, efectuate împreună cu experţii din grupul Grawe din Austria şi cu specialiştii reasiguratorului MunichRe, s-a decis crearea tabelei de mortalitate unice în baza tabelelor de mortalitate existente, folosind metoda mediei ponderate.

Ce este mai profitabil: poliţa de asigurare de viaţă sau depozitul bancar?

Întrebată care sunt avantajele unei poliţe de asigurare de viaţă în comparaţie cu un depozit bancar, directorul companiei Grawe a specificat că în cele mai grele situaţii, atunci când nevoile financiare sunt cele mai mari, asigurarea de viaţă oferă acces la întreaga sumă pentru care a fost încheiat contractul. Iată un exemplu concret: dacă un client cumpără o asigurare de viaţă pe 20 de ani şi evenimentul asigurat are loc după 5 ani, beneficiarii vor primi toată suma asigurată – concret, plăteşti 5 ani şi iei banii ca în cazul achitării integrale, adică 20 de ani. În cazul unui depozit bancar, după 5 ani beneficiarii vor primi banii depuşi timp de 5 ani.

O asigurare de viaţă este în esenţă, asumarea conştientă a existenţei riscului cu care ne confruntăm cu toţii zi de zi şi, suplimentar, un produs de economisire. Prin asigurare ne pregătim în tihnă să deţinem controlul asupra posibilelor încercări ale vieţii, ne asumăm priorităţile pe termen lung pentru familie şi pentru noi înşine. Componenta de acoperire a riscului – şi mă refer la cele mai brutale – riscul de deces, cel de invaliditate din accident sau de diagnosticare cu o boală gravă – reprezintă diferenţa principală faţă de un depozit bancar care oferă doar o componentă de acumulare. Indiferent de situaţia în care se găseşte clientul, depozitul bancar va prezenta aceeaşi sumă – cea pe care clientul a depus-o şi la care se adaugă, desigur, o dobândă suplimentară. Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul în care clientul deţine o asigurare de viaţă. Aceasta este un instrument de acoperire a riscului la care se acumulează şi un profit. Desigur, asta nu înseamnă că un client trebuie să-şi facă o asigurare de viaţă, dar nu şi un depozit bancar. Vreau doar să subliniez că o asigurare de viaţă este o necesitate pentru familie.

Astfel, în cazul unei asigurări de viaţă, „ne dorim o acomodare deplină a cetăţenilor la produsele pe asigurare de viaţă, ne dorim ca aceştia să înţeleagă beneficiile acestor servicii şi rolul pe care trebuie să-l aibă în viaţa lor. Este un drum lung, dar am pornit deja pe el şi mizăm pe viitor. Asigurările de viaţă înseamnă educaţie financiară, înseamnă siguranţă şi linişte pentru familie şi investiţia în propriul viitor. Doar că, pentru dezvoltarea pieţei asigurărilor avem nevoie de stabilitate politică, creştere economică, predictibilitatea cadrului legal şi, nu în ultimul rând, de asigurarea aplicării unui cod de conduită corect în afaceri”, a conchis Veronica Malcoci, director general al companiei Grawe Carat Asigurări.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.03 (727) din 24 ianuarie 2018