Cunoaşterea legii de către acţionari este garantul unei pieţe sănătoase a valorilor mobiliare

Acest material este scris în baza unei situaţii concrete ce poate servi drept exemplu pentru mulţi acţionari în avantajul de a-şi cunoaşte şi face uz de drepturile pe care le au în baza legii, dar şi pentru Societăţile pe acţiuni în a organiza într-o manieră eficientă şi corectă colaborarea cu acţionarii, în vederea optimizării procesului de lucru în cadrul acestui tip de entităţi.

Activitatea corectă a funcţionarilor generează încredere în instituţiile statului

“Dacă în cadrul instituţiilor de stat sunt oameni competenţi care se implică cu adevărat în problemele sectorului pe care îl supraveghează, creşte încrederea businessului în aceste instituţii”. Cu această declaraţie a venit săptămâna trecută la redacţia ziarului Capital Market, Constantin Ibriciuc, candidat la funcţia de membru al consiliului S.A. Institutul „Agroindproiect”.
Acesta a insistat să publicăm în paginile ziarului mulţumirile sale pentru activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF). Potrivit spuselor sale, obiectul mulţumirii îl constituie reacţia promptă şi atitudinea profesionistă a responsabililor din cadrul CNPF faţă de situaţia problematică la care acesta a fost parte, şi anume: candidatura sus-numitului Constantin Ibriciuc la funcţia de membru al consiliului de administraţie al Institutului „Agroindproiect” a fost înaintată de către acţionarii, deţinătorii a peste 5% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, împreună cu pachetul necesar de acte. Printre acestea Cererea şi Acordulul de includere în lista candidaţilor. Deşi acestea două se completau reciproc şi respectau întru totul cerinţele legislaţiei în vigoare, candidatura lui Constantin Ibriciuc a fost refuzată pentru înscrierea în lista candidaţilor la funcţia de membru al consiliului S.A. “Agroindproiect”. Acesta a fost motivul pentru care Constantin Ibrinciuc a solicitat CNPF, la data de 15 aprilie curent, să examineze cazul în regim de urgenţă.
“La 18 aprilie, adică după trei zile de la expedierea adresării către CNPF, am primit răspuns de la autoritatea de supraveghere în care se menţiona că CNPF a solicitat consiliului de administraţie al S.A. “Agroindproiect” luarea măsurilor necesare întru înscrierea candidaturii mele în lista candidaţilor la funcţia de membru al consiliului societăţii pentru a fi supusă la vot în cadrul adunării generale a acţionarilor”, a declarat Ibriciuc.
Sursa citată susţine că a fost mirat să constate operativitatea, dar mai ales implicarea şi corectitudinea reprezentanţilor CNPF în examinarea cazului. “Consider că situaţiile de acest fel trebuie mediatizate pentru a stimula şi alţi funcţionari publici la o asemenea manieră de lucru, pe de o parte, dar şi pentru a spori gradul de încredere al populaţiei şi al businessului în instituţiile statului, pe de altă parte”, consideră Ibriciuc.

CNPF depune eforturi pentru eficientizarea procesului de lucru în sectorul Valori mobiliare

Pentru a fi corecţi şi mai ales pentru a da un grad de utilitate prin expunerea detaliată a cazului dat, am solicitat comentariul CNPF.
Surse din cadrul CNPF au declarat: „Conform informaţiei prezentate, Constantin Ibriciuc a fost la audienţă la membrul Consiliului de Administraţie al CNPF, curator pe sectorul valori mobiliare, ulterior depunând cererea prin care a solicitat CNPF să se expună şi să intervină în regim de urgenţă, la data de 16.04.2014”.
Astfel, printr-o scrisoare oficială, CNPF a solicitat preşedintelui consiliului Institutului „Agroindproiect” S.A. să includă candidatura lui Constantin Ibriciuc în lista candidaţilor la funcţia de membru al consiliului S.A. „Agroindproiect” pentru a fi supusă la vot în cadrul adunării generale a acţionarilor din 25.04.2014, consiliul societăţii neavând temei legal de a refuza înscrierea acestuia.
„CNPF a luat această decizie deoarece Constantin Ibriciuc a respectat toate prevederile legale în procesul de depunere a pachetului de documente pentru înscrierea sa în lista candidaţilor la funcţia de membru al consiliului S.A. „Agroindproiect” şi a prezentat informaţia în volum deplin, în condiţiile art. 52 alin. (5) din Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni”, au declarat pentru Ziarul Capital Market surse din cadrul CNPF.
Potrivit sursei citate, la data de 24 aprilie curent, la CNPF a parvenit scrisoarea din partea preşedintelui Consiliului Institutului „Agroindproiect” prin care se anunţa că în cadrul şedinţei din 23 aprilie, membrii consiliului au acceptat înscrierea candidaturii lui Constantin Ibriciuc în buletinul de vot pentru alegerea membrilor Consiliului la adunarea anuală a acţionarilor S.A. „Agroindproiect”, ce urma să aibă loc la 25.04.2014.
„Acest caz demonstrează cu lux de amănunte două aspecte cruciale: primul şi cel mai valoros este importanţa cunoaşterii legislaţiei de către acţionari. Or, anume acest lucru a fost determinant pentru acţionarul Constantin Ibriciuc în a fi insistent pentru a-şi apăra drepturile în calitate de acţionar. Cel de al doilea aspect important ţine de conlucrarea eficientă între persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii şi acţionari. Dacă Consiliul de administrare al S.A. Institutul „Agroindproiect” ar fi procedat în alt mod decât cel expus mai sus, ar fi urmat un proces de judecată, o nouă adunare a acţionarilor şi cheltuieli suplimentare”, au declarat responsabilii din cadrul CNPF.
Întrebaţi referitor la rolul CNPF în soluţionarea reuşită a cazului dat, reprezentanţii instituţiei au menţionat că responsabilii din cadrul CNPF, inclusiv colaboratorii Direcţiei monitorizare emitenţi şi Direcţiei Juridice, au contribuit ca acest caz să fie soluţionat cât mai operativ, eficient şi, cel mai important, corect din punct de vedere al legislaţiei în vigoare. „Pe această cale, dorim să asigurăm acţionarii, dar şi Societăţile pe acţiuni că CNPF este gata să-şi aducă aportul la soluţionarea corectă a situaţiilor problematice apărute în procesul de activitate al entităţilor”.
Pe final, colaboratorii CNPF îndeamnă acţionarii să studieze legislaţia în vigoare cu privire la Societăţile pe acţiuni pentru a beneficia pe deplină măsură de calitatea de acţionar, dar şi a asigura un grad sporit de profesionalism pieţei valorilor mobiliare din R. Moldova.

Numarul ziarului: 
Nr.18 (538) din 14 mai 2014