Consolidarea capacităţilor instituţionale privind comunicarea internă şi externă a CNPF, susţinută de USAID

O serie de workshop-uri privind eficientizarea comunicării publice şi a comunicării interne a fost organizată pentru angajaţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), în perioada 17-29 iunie curent, cu sprijinul Proiectului USAID Transparenţa Sectorului Financiar în Moldova (FSTA).

Atelierele de lucru s-au axat pe subiecte precum: comunicarea în situaţii de criză, discurs public, relaţii cu mass-media, îmbunătăţirea colaborării interdepartamentale şi a climatului instituţional ş.a., fiind moderate de un expert internaţional în comunicare.

Scopul celor şase sesiuni a constat în consolidarea abilităţilor şi comportamentelor de comunicare şi relaţionare ale angajaţilor instituţiei în activitatea profesională atât cu publicul larg, cât şi cu colegii de serviciu.

Activităţile au fost desfăşurate în contextul elaborării unei noi Strategii de comunicare a CNPF, care se va baza pe trei piloni esenţiali în relaţia cu publicul: transparenţă, accesibilitate şi receptivitate. Documentul este elaborat cu suportul Proiectului USAID FSTA.

Notă: Atelierele de lucru în domeniul comunicării fac parte dintr-un set mai amplu de acţiuni sprijinite de Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităţilor CNPF, precum şi ale entităţilor supravegheate de către autoritatea de reglementare. Anterior, în cadrul acestui proiect, companiile de asigurări au beneficiat de instruiri în domeniul supravegherii prudenţiale (ORSA) şi managementului riscului. Totodată, Proiectul USAID FSTA a sprijinit lansarea unui program de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului destinat asiguratorilor şi organizaţiilor de creditare nebancară.

Numarul ziarului: 
Nr.26 (950) din 6 iulie 2022