CNPF a prezentat Ghidul practic privind emisiunea și tranzacționarea obligațiunilor corporative, elaborat cu suportul USAID

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Programul USAID Reforme Structurale în Moldova (Programul USAID) au organizat miercuri, 4 mai 2022, un eveniment de prezentare a Ghidului practic privind emisiunea și tranzacționarea obligațiunilor corporative. Prezentarea  a reunit participanți profesioniști la piața de capital, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai presei. 

Ghidul, elaborat cu suportul Programului USAID, cuprinde elementele esențiale ale procesului de emitere și tranzacționare a obligațiunilor corporative și descrie în mod detaliat ce înseamnă obligațiunea, cum apar obligațiunile, cum investitorii pot cumpăra obligațiuni, care sunt beneficiile emiterii și deținerii obligațiunilor.

Emisiunea de obligațiuni este o formă de împrumut, prin intermediul căreia emitentul împrumută mijloace bănești de la investitori, care devin deținătorii de obligațiuni. Achiziționarea de obligațiuni poate fi percepută similar încheierii unui „contract”, obiect al căruia sunt valorile mobiliare emise sub forma unor titluri de împrumut (obligațiuni), în care investitorul (deținătorul de obligațiuni) are rol de creditor, iar emitentul are rol de persoană care împrumută. La emiterea obligațiunilor emitentul își asumă angajamentul să ramburseze acești bani și să plătească o dobândă.

Obligațiunile se numără printre cele mai eficiente și uzuale forme de finanțare, alături de alocațiile în capitalul social și creditele atrase de la instituții specializate. Ca la orice investiție, investitorii trebuie să analizeze și să se documenteze temeinic înainte de a utiliza acest instrument financiar, pentru a evalua toate riscurile conexe. Ghidul este destinat atât emitenților de obligațiuni corporative, cât și persoanelor fizice și juridice, care vor să investească pe piața de capital în vederea obținerii unor viitoare câștiguri. Scopul de bază al Ghidului este promovarea încrederii în serviciile și instrumentele financiare specifice pieței de capital din Republica Moldova și creșterea interesului publicului pentru astfel de investiții.

În cuvântul său de salut, președintele CNPF, Cornelia Cozlovschi, a menționat: „Printr-un efort conjugat al autorității de supraveghere cu experții Programului USAID ne propunem să scoatem în evidență nu doar beneficiile cu mecanismele procedurale relevante atragerii de capital de către societățile pe acțiuni sau societățile cu răspundere limitată prin intermediul plasamentelor de obligațiuni corporative, dar și pașii care urmează a fi întreprinși de către cei ce își doresc atragere de capital, precum și cei care își propun să investească în acest capital. În ghidul prezentat mai pot fi găsite și oportunitățile deținerii unor astfel de instrumente financiare, precum și pârghiile alimentării interesului potențialilor investitori în explorarea acestui segment al pieței de capital. Evenimentul de astăzi se înscrie în șirul de măsuri inerente, pe care se ambiționează să-l realizeze Comisia Națională pentru a asigura promovarea de politici și abordări pro-active în vederea canalizării economisirilor către piața de capital”.

La rândul său, directorul Programului USAID, Milo Stevanovich, a subliniat: „Programul nostru a acordat asistență Comisiei Naționale în activitățile de simplificare a procedurilor de emitere a obligațiunilor corporative, de elaborare a amendamentelor privind modalitatea de constituire a gajului pentru emiterea de obligațiuni și pentru îmbunătățirea regulamentelor aferente organizațiilor de creditare nebancară și activității de actuariat. Elaborarea Ghidului cu privire la emisiunea și tranzacționarea obligațiunilor corporative constituie un rezultat real al eforturilor Programului în promovarea emisiunii de obligațiuni corporative, realizat în cooperare cu CNPF. Aș dori să aduc mulțumiri Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru cooperarea fructuoasă cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și să vă doresc tuturor doar succese și reușite în dezvoltarea pieței de capital în Moldova”.

Ghidul practic privind emisiunea și tranzacționarea obligațiunilor corporative este disponibil pe pagina web a CNPF: www.cnpf.md

Numarul ziarului: 
Nr.17 (941) din 4 mai 2022