CNPF a prezentat Ghidul practic privind emisiunea şi tranzacţionarea obligaţiunilor corporative, elaborat cu suportul USAID

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) şi Programul USAID Reforme Structurale în Moldova (Programul USAID) au organizat miercuri, 4 mai 2022, un eveniment de prezentare a Ghidului practic privind emisiunea şi tranzacţionarea obligaţiunilor corporative. Prezentarea a reunit participanţi profesionişti la piaţa de capital, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai presei.

Ghidul, elaborat cu suportul Programului USAID, cuprinde elementele esenţiale ale procesului de emitere şi tranzacţionare a obligaţiunilor corporative şi descrie în mod detaliat ce înseamnă obligaţiunea, cum apar obligaţiunile, cum investitorii pot cumpăra obligaţiuni, care sunt beneficiile emiterii şi deţinerii obligaţiunilor.

Emisiunea de obligaţiuni este o formă de împrumut, prin intermediul căreia emitentul împrumută mijloace băneşti de la investitori, care devin deţinătorii de obligaţiuni. Achiziţionarea de obligaţiuni poate fi percepută similar încheierii unui „contract”, obiect al căruia sunt valorile mobiliare emise sub forma unor titluri de împrumut (obligaţiuni), în care investitorul (deţinătorul de obligaţiuni) are rol de creditor, iar emitentul are rol de persoană care împrumută. La emiterea obligaţiunilor emitentul îşi asumă angajamentul să ramburseze aceşti bani şi să plătească o dobândă.

Obligaţiunile se numără printre cele mai eficiente şi uzuale forme de finanţare, alături de alocaţiile în capitalul social şi creditele atrase de la instituţii specializate. Ca la orice investiţie, investitorii trebuie să analizeze şi să se documenteze temeinic înainte de a utiliza acest instrument financiar, pentru a evalua toate riscurile conexe. Ghidul este destinat atât emitenţilor de obligaţiuni corporative, cât şi persoanelor fizice şi juridice, care vor să investească pe piaţa de capital în vederea obţinerii unor viitoare câştiguri. Scopul de bază al Ghidului este promovarea încrederii în serviciile şi instrumentele financiare specifice pieţei de capital din Republica Moldova şi creşterea interesului publicului pentru astfel de investiţii.

În cuvântul său de salut, preşedintele CNPF, Cornelia Cozlovschi, a menţionat: „Printr-un efort conjugat al autorităţii de supraveghere cu experţii Programului USAID ne propunem să scoatem în evidenţă nu doar beneficiile cu mecanismele procedurale relevante atragerii de capital de către societăţile pe acţiuni sau societăţile cu răspundere limitată prin intermediul plasamentelor de obligaţiuni corporative, dar şi paşii care urmează a fi întreprinşi de către cei ce îşi doresc atragere de capital, precum şi cei care îşi propun să investească în acest capital. În ghidul prezentat mai pot fi găsite şi oportunităţile deţinerii unor astfel de instrumente financiare, precum şi pârghiile alimentării interesului potenţialilor investitori în explorarea acestui segment al pieţei de capital. Evenimentul de astăzi se înscrie în şirul de măsuri inerente, pe care se ambiţionează să-l realizeze Comisia Naţională pentru a asigura promovarea de politici şi abordări pro-active în vederea canalizării economisirilor către piaţa de capital”.

La rândul său, directorul Programului USAID, Milo Stevanovich, a subliniat: „Programul nostru a acordat asistenţă Comisiei Naţionale în activităţile de simplificare a procedurilor de emitere a obligaţiunilor corporative, de elaborare a amendamentelor privind modalitatea de constituire a gajului pentru emiterea de obligaţiuni şi pentru îmbunătăţirea regulamentelor aferente organizaţiilor de creditare nebancară şi activităţii de actuariat. Elaborarea Ghidului cu privire la emisiunea şi tranzacţionarea obligaţiunilor corporative constituie un rezultat real al eforturilor Programului în promovarea emisiunii de obligaţiuni corporative, realizat în cooperare cu CNPF. Aş dori să aduc mulţumiri Comisiei Naţionale a Pieţei Financia­re pentru cooperarea fructuoasă cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova şi să vă doresc tuturor doar succese şi reuşite în dezvoltarea pieţei de capital în Moldova”.

Ghidul practic privind emisiunea şi tranzacţionarea obligaţiunilor corporative este disponibil pe pagina web a CNPF: www.cnpf.md

Numarul ziarului: 
Nr.18 (942) din 11 mai 2022