CNPF a organizat un eveniment axat pe protecţia consumatorului în contextul noului mandat pe care îl deţine

Peste 50 de participanţi profesionişti ai pieţei de asigurări şi ai sectorului de creditare nebancară, reprezentanţi ai societăţii civile, experţi locali şi internaţionali s-au reunit miercuri, 25 octombrie 2023, la Chişinău, pentru a discuta subiecte ce ţin de reglementarea şi supravegherea modului de prestare a serviciilor financiare şi mecanismelor de soluţionare a pretenţiilor clienţilor.

Masa rotundă „Protecţia consumatorului în contextul noului mandat al CNPF”, organizată de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) în parteneriat cu proiectul „Reforme Instituţionale şi Structurale în Republica Moldova” al USAID (MISRA), şi-a propus să faciliteze o platformă de discuţii între autoritatea de supraveghere şi reprezentanţii pieţei de asigurări şi ai sectorului de creditare nebancară privind cadrul legal şi tendinţele regulatorii în domeniul protecţiei consumatorilor de servicii financiare.

În adresarea sa de salut către participanţii la eveniment, preşedintele CNPF, Dumitru Budianschi, a subliniat importanţa mandatului de protecţie a consumatorului de servicii financiare, căruia îi revine un rol esenţial nu doar din perspectiva echităţii în relaţiile dintre furnizori şi consumatorii de servicii financiare, dar şi din perspectiva concurenţei dintre companiile care oferă astfel de servicii. „Ne propunem să dezvoltăm un sistem de protecţie a consumatorilor financiari în care consumatorii să poată lua decizii bine informate şi fundamentate, cunoscând ofertele pentru produsele similare a tuturor furnizorilor. În acest context, autoritatea va coopera cu furnizorii pentru a asigura respectarea tuturor drepturilor consumatorilor şi a spori calitatea serviciilor prestate. Unul din domeniile ţintă pentru o perspectivă medie este sporirea calităţii serviciilor de asigurare RCA, în special pe componentele de constat amiabil şi a mecanismului de decontare directă”.

În contextul asistenţei tehnice oferite în cadrul proiectului „Reforme Instituţionale şi Structurale în Republica Moldova”, finanţat de USAID Moldova, expertul internaţional în domeniul protecţiei consumatorului, Massimiliano Gangi, a afirmat că „Practicile europene la care Moldova se aliniază, vor aduce beneficii atât pentru piaţă, cât şi pentru consumatori. Atunci când consumatorii sunt informaţi şi protejaţi, ei pot sa aleagă produse şi servicii financiare care li se potrivesc şi care îi vor ajuta să îşi atingă obiectivele lor financiare”.

Masa rotundă „Protecţia consumatorului în contextul noului mandat al CNPF” este un eveniment important în contextul reformelor desfăşurate pe piaţa financiară autohtonă, astfel, prin activităţile desfăşurate, CNPF pune accent pe dezvoltarea bunelor practici în domeniul protecţiei consumatorilor de servicii financiare, care aduc plusvaloare protecţiei atât a mediului de afaceri, cât şi a consumatorilor.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.43 (1018) din 1 noiembrie 2023