CNPF a făcut public raportul de activitate pentru 2020

Comisia Naţională a Pieţei Financiare, conformându-se cadrului normativ aferent speţei, a prezentat Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului Raportul de activitate pentru 2020. Documentul cuprinde o sinteză amplă privind principalii indicatori şi rezultate aferente sectoarelor pieţei financiare nonbancare şi punctează anumite slăbiciuni, constrângeri şi provocări în procesul de implementare a obiectivelor asumate.

Raportul este structurat în 10 compartimente, inclusiv consolidarea cadrului normativ, monitorizare/supraveghere, impactul pandemiei COVID-19, protecţia consumatorului, cooperarea internă şi externă, activitatea operaţională. În mare parte, acţiunile autorităţii au fost realizate în condiţiile crizei pandemice, situaţie care a determinat revizuirea măsurilor preconizate şi regândirea proiectelor aferente sectoarelor supravegheate.

În anul de gestiune 2020, CNPF a implementat mai multe măsuri de reglementare în vederea susţinerii pieţei financiare nebancare, acestea vizând, cu precădere, prorogarea termenului de raportare a participanţilor pieţei şi a termenului de desfăşurare a adunărilor generale anuale ale acţionarilor, în scopul neadmiterii lezării drepturilor patrimoniale ale acestora, dar şi revizuirea modului de prezentare a rapoartelor zilnice şi celor periodice de către subiecţii autorizaţi ai pieţei.

Piaţa de capital

Repercusiunile crizei pandemice, precum şi finalizarea procedurilor legale în materie de adecvare a calităţii acţionariatului în instituţii­le financiar-bancare, iniţiate în perioadele anterioare, au determinat reduceri pe segmentul secundar al pieţei de capital, volumul sumar al tranzacţiilor constituind 1,7 mlrd. lei (în scădere cu circa 3,6 mlrd. lei sau cu 68 la sută comparativ cu 2019).

În 2020, tranzacţiile cu valori mobiliare au fost efectuate, cu precădere, pe segmentul extrabursier al pieţei, acestea fiind direct înregistrate la entităţile care ţin evidenţa deţinătorilor de acţiuni (1,6 mlrd. lei sau 94 la sută din volumul total al tranzacţiilor derulate pe piaţa secundară).

Totodată, cele mai accentuate reduceri de volume s-au produs pe segmentul reglementat al pieţei secundare de capital, volumul sumar înregistrat pe această platformă de tranzacţionare fiind de 69,5 mil. lei.

Piaţa de asigurări

Societăţile de asigurare s-au confruntat cu efectele comprimării cifrei de afaceri generate de criza pandemică, mai ales la capitolul “subscrieri de poliţe”. Astfel, primele brute subscrise, care pe parcursul ultimilor ani au înregistrat o creştere relativ constantă, în 2020 au consemnat un declin, în special, cele provenite din vânzările de certificate “Carte Verde”. Astfel, 13 asigurători (care au deţinut licenţă pe parcursul anului 2020) au subscris prime brute în valoare totală de circa 1,5 mlrd. lei, în scădere cu 172 mil. lei (11 la sută) faţă de valoarea înregistrată în 2019 (1,6 mlrd. lei).

În acelaşi timp, companiile au plătit despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în valoare totală de circa 600 mil. lei, înregistrând o descreştere cu peste 57 mil. lei, comparativ cu 2019. Raportul despăgubirilor de asigurare faţă de primele subscrise a constituit 41 la sută, înregistrând o creştere cu 0,81 puncte procentuale comparativ cu 2019. Acest raport indică faptul că din 100 lei prime subscrise sunt achitate despăgubiri în mărime de 41,05 lei.

În perioada analizată, prima de asigurare per capita a atins nivelul de 550,34 lei/locuitor – o creştere cu 91,75 lei, iar valoarea despăgubirilor achitate a însumat 225,9 lei/locuitor, în creştere cu 41,4 lei comparativ cu anul precedent.

Sectorul de creditare nebancară

La situaţia din 31.12.2020, în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate erau incluse 154 OCN în drept să desfăşoare activităţi de creditare nebancară, în descreştere cu 11 OCN (165,2019). La aceeaşi dată, licenţe pentru desfăşurarea activităţii profesioniste deţineau 228 de asociaţii de economii şi împrumut de categoria A şi B, în descreştere cu 10 AEÎ (238,2019) şi o Asociaţie Naţională Centrală a asociaţiilor de economii şi împrumut.

Volumul împrumuturilor acordate de OCN şi AEÎ a constituit 10,6 mlrd. lei (în creştere cu peste 275 mil. lei comparativ cu 2019), dintre care 9,6 mlrd. lei au revenit sectorului OCN şi 958 mil. lei – sectorului AEÎ.

Valoarea activelor totale deţinute de întreg sectorul de creditare nebancară (AEÎ şi OCN) a înregistrat o scădere cu peste 90 mil. lei, constituind 11,7 mlrd. lei la finele anului de gestiune.

În contextul perspectivelor economice globale, care rămân a fi marcate de un grad ridicat de incertitudine în ceea ce priveşte evoluţiile viitoare şi durata crizei pandemice şi celei economice, în 2021 CNPF îşi propune conjugarea eforturilor în vederea minimizării riscurilor generate de COVID-19 asupra pieţelor financiare nebancare, coroborate cu îndeplinirea obiectivelor generale asumate şi, implicit, protejarea consumatorilor.

Raportul de activitate al CNPF pentru 2020 este accesibil pe pagina web oficială a instituţiei – www.cnpf.md.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.21 (895) din 2 iunie 2021