CNPF a aprobat primele două prospecte de oferte de obligaţiuni ale autorităţilor publice locale

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a aprobat prospectele de oferte publice pentru efectuarea primelor emisiuni de obligaţiuni anunţate de către Primăriile din Sîngera şi Ceadîr-Lunga. Emisiunile de obligaţiuni iniţiate de cele două autorităţi publice locale reprezintă o premieră pentru piaţa de capital din R. Moldova, sursele financiare atrase prin intermediul emisiunii urmând a fi utilizate pentru implementarea unor proiecte de infrastructură în cele două localităţi.

Prospectul de ofertă înregistrat de Primăria Sîngera prevede emisia publică de obligaţiuni de clasa I (cu termen de circulaţie de 2 ani) şi de clasa II (cu termen de circulaţie de 3 ani), cu o valoare nominală totală de 4,5 mil. lei (1000 lei valoarea nominală per obligaţiune). Astfel, finanţările rambursabile contractate de Primăria Sîngera sub forma emisiunilor de obligaţiuni vor fi folosite pentru aprovizionarea cu apă potabilă a gospodăriilor din localitate şi construcţia reţelei de apeduct în zonele în care aceasta lipseşte (cartierul nou Sîngera-Revaca, de care ar urma să beneficieze circa 300 de gospodării).

La rândul său, prospectul de ofertă înregistrat de Primăria Ceadîr-Lunga vizează emisia publică de obligaţiuni municipale de o singură clasă (cu termen de circulaţie de 3 ani), cu o valoare nominală totală de 3 mil. lei (1000 lei valoarea nominală per obligaţiune). Sursele acestei emisiuni de obligaţiuni urmează a fi utilizate pentru dezvoltarea infrastructurii locale, în particular reconstrucţia a 11 drumuri şi trotuare din municipiu.

Rata de dobândă la ambele oferte publice variază între 6,5-6,7 la sută anual, acestea fiind intermediate de BC „Victoriabank” SA. Procesul este susţinut inclusiv de o echipă de experţi din cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, care implementează proiectul: “Obligaţiunile guvernamentale locale – ca măsură de sporire a autonomiei locale”, finanţat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Chişinău.

Conform legislaţiei naţionale, obligaţiunile emise de autorităţile publice locale sunt instrumente de datorie pentru a obţine finanţare, de regulă pentru investiţii capitale.

În opinia autorităţii de supraveghere, obligaţiunile emise de autorităţile publice locale pot servi drept un imbold pentru înviorarea pieţei de capital şi diversificarea oportunităţilor de afaceri pentru potenţialii investitori.

* * *

Cele două prospecte de ofertă publică pot fi consultate la sediul celor două Primării şi Intermediar, pe paginile web ale acestora, precum şi pe pagina oficială web (www.cnpf.md), după publicarea avizului privind lansarea ofertei publice.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.30 (904) din 4 august 2021