Băncile sunt obligate să indice costul total al creditelor

Instituţiile financiare bancare şi nebancare se vor supune unor noi condiţii privind creditarea persoanelor fizice. Acestea sunt prevăzute în Legea privind contractele de credit pentru consumatori, votată de Parlament vineri în lectura a doua, şi vizează modificări privind dobânda, comisioanele şi rezilierea înainte de termen a contractelor.

Potrivit legii, clienţii instituţiilor financiare vor beneficia de o serie de drepturi chiar din faza precontractuală. Clientul va primi de la funcţionarul băncii sau organizaţiei nebancare un formular standardizat care să cuprindă detaliile importante ale acestuia, precum rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau flotantă, modalitatea de calcul a dobânzii (formula de calcul şi transparenţa acesteia), informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului (comisioane, procente de deservire etc.), dobânda aferentă creditului şi dobânda anuală efectivă, durata contractului de credit, preţul actual şi valoarea oricărei plăţi în avans; valoarea totală plătită de către consumator şi valoarea ratelor. Astfel, potenţialul client are posibilitatea să analizeze cu atenţie costurile creditelor oferite de fiecare instituţie în parte şi să compare mai multe oferte înainte de a lua decizia. Domeniul de aplicare a legii se extinde inclusiv la tipurile de contracte precum cele garantate prin ipotecă, închirierea şi leasingul, contractele sub forma unei facilităţi de tip descoperit de cont “overdraft”.

Clientul va cunoaşte detaliile contractului cu 15 zile înainte de semnare. Toate instituţiile de creditare vor fi obligate să se conformeze cerinţelor de dezvăluire a informaţiei privind produsele financiare şi să asigure plasarea pe pagina web oficială a unui calculator ce determină costul total al creditului. Conform noilor prevederi, reprezentanţii băncilor comerciale vor trebui să acorde toate informaţiile necesare despre prevederile contractelor în vederea acordării creditelor de consum cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului. În plus, clientul va primi şi proiectul contractului de credit, pentru a studia clauzele contractuale înainte de a solicita împrumutul.

De asemenea, clientul are dreptul rambursării anticipate a creditului, fără ca acesta să fie condiţionat de anumite plăţi sau număr de rate. Totuşi, creditorul este în drept să solicite şi el o compensaţie rezonabilă şi justificată pentru costurile aferente rambursării creditului. Dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi rezilierea contractului este mai mare de un an, consumatorul va achita 0,5% din mărimea creditului şi 1%, în cazul în care perioada este mai mică de un an.

O altă prevedere importantă pentru debitor este că instituţiile de creditare nu au dreptul să modifice unilateral dobânzile aferente creditului sau să introducă noi taxe, comisioane, tarife sau alte costuri aferente contractului, fără acordul în scris al consumatorului. În acest sens, documentul interzice următoarele plăţi şi comisioane: majorarea comisioanelor şi tarifelor cu excepţia celor impuse de legislaţie, introducerea şi perceperea de noi taxe decât cele prevăzute în contract, comision de depunere a numerarului pentru plata ratei de credit, comision pentru sumele retrase din credite, alte tarife şi costuri atunci când consumatorul doreşte schimbarea datei de scadenţă a ratelor, cât şi la solicitarea garanţiilor.

Potrivit proiectului, clientul are dreptul să se retragă nemotivat din contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice, dar cu condiţia de notificare. În acest caz, dacă se reuşeşte utilizarea anumitor sume de bani în acest timp, clientul este obligat să ramburseze suma şi costurile băncii suportate în această perioadă.

Lilia Platon

Numarul ziarului: 
Nr.27 (498) din 17 iulie 2013