Angajaţii CNPF şi BNM au beneficiat de o nouă misiune de asistenţă tehnică

Dezvoltarea şi implementarea procedurilor interne de evaluare a administratorilor organizaţiilor de creditare nebancară din perspectiva criteriilor “fit&proper”, a constituit subiectul noii misiuni de asistenţă tehnică, destinată angajaţilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi Băncii Naţionale a Moldovei.

Asistenţa tehnică în cadrul acestei misiuni desfăşurată pe parcursul zilelor de 4 şi 5 octombrie curent, a fost oferită de către experţi din cadrul De Nederlandsche Bank, care au făcut o prezentare generală a cadrului legal olandez de reglementare şi supraveghere a instituţiilor de creditare şi au împărtăşit experienţa din practica olandeză cu privire la cerinţele de evaluare a administratorilor acestor instituţii, conform criteriilor de competenţă şi onorabilitate.

De asemenea, discuţiile s-au axat pe studii de caz, schimb de opinii pe probleme legate de procedurile şi instrumentele necesare pentru o activitate de supraveghere adecvată a organizaţiilor de creditare nebancară din Republica Moldova.

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul Proiectului Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanţei corporative şi gestionării riscurilor în sectorul financiar al Republicii Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană.

Proiectul de Twinning este implementat de către un consorţiu format din Banca Naţională a României, De Nederlandsche Bank şi Lietuvos bankas cu participarea experţilor din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Autorităţii Naţionale de Protecţie a Consumatorilor din România şi se adresează Băncii Naţionale a Moldovei şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Republica Moldova în vederea consolidării supravegherii, guvernanţei corporative şi gestionării riscurilor în sectorul financiar din Republica Moldova.

Numarul ziarului: 
Nr.40 (964) din 12 octombrie 2022