Achiziţionarea unei asigurări presupune o comunicare continuă dintre asigurat şi asigurător

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) atrage atenţia contractanţilor de asigurare de bunuri (ex. CASCO) că, în cazul înstrăinării bunului asigurat, sunt obligaţi să informeze compania de asigurare despre schimbarea proprietarului. În caz contrar, poliţa de asigurare devine nulă de drept, iar bunul îşi pierde acoperirea de asigurare.

Este important de reţinut că, pentru a beneficia în continuare de acoperirea de asigurare, în cazul transmiterii drepturilor de proprietate asupra bunului asigurat, părţile tranzacţiei urmează să informeze în mod obligatoriu asigurătorul în termen de o lună de la data schimbării proprietarului, potrivit art. 1871 Codul Civil.

CNPF îndeamnă beneficiarii de asigurare să citească atent dispoziţiile contractuale pentru a-şi cunoaşte drepturile şi obligaţiile.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.11 (986) din 22 martie 2023