Uniformizarea aplicării legislaţiei pentru AEI

Uniformizarea aplicării legislaţiei pentru AEI

În luna iulie au intrat în vigoare modificările şi completările la Legea asociaţiilor de economii şi împrumut. Scopul acestora este de a susţine şi fundamenta sectorul asociaţiilor de economii şi împrumut, aşa cum este prevăzut în Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014, cât şi în alte acte cu impact naţional şi sectorial. După jumătate de an de la intrarea în vigoare a modificărilor există necesitatea informării celor direct vizaţi de acestea – reprezentanţii Asociaţiilor de Economii şi Împrumut.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare în colaborare cu Asociaţia Centrală a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (ACAEI) a demarat seria de seminare realizate cu suportul programului IFAD pentru administratorii Asociaţiilor de Economii şi Împrumut de categoria A şi B. Scopul seminarelor este de a le explica modificările aduse la Legea asociaţiilor de economii şi împrumut, precum şi pentru a uniformiza aplicarea legislativă.

În cadrul seminarului au fost abordate cinci teme de discuţii referitor la noile prevederi ale legislaţiei în acest domeniu.
Principalele teme de discuţii au ţinut de condiţiile şi cerinţele de licenţiere a AEI pe categorii de licenţă.
Cei prezenţi au fost informaţi privind simplificarea modului de desfăşurare a adunărilor generale ale membrilor asociaţiilor. Astfel, a fost micşorat cvorumul adunărilor generale care poate fi de ½, ¼, 1/8 sau 30 membri ai asociaţiei. Însă asociaţiile sunt obligate să înştiinţeze toţi membrii, sub semnătură, despre convocarea adunării.
O altă modificare explicată celor prezenţi a fost aceea că directorii AEI pot fi membri ai consiliului administrativ al Asociaţiei Centrale.
De asemenea, participanţii la seminar au fost anunţaţi că până în vara anului 2013 va fi necesară modificarea statutelor AEI deoarece se extinde gama serviciilor acordate de către AEI, şi anume acordarea serviciilor de intermediere în asigurări în calitate de agent bancassurance.
La astfel de seminare vor participa cira 220 administratori ai AEI de categoria A şi B.
Potrivit datelor CNPF, în anul 2011 au desfăşurat activitate circa 377 asociaţii de economii şi împrumut. În această perioadă, numărul membrilor a crescut cu aproximativ 6 mii de persoane sau cu 4,3% faţă de anul 2010. Tot în anul 2011, AEÎ au acordat membrilor lor împrumuturi în valoare de 254,2 mil. lei, adică cu 4,1% mai mult decât în 2010. Valoarea medie a unui împrumut acordat de AEI a constituit 8 mii de lei, în creştere cu aproape 500 lei sau cu 6,4% faţă de anul precedent.
Numarul ziarului: 
Nr.50 (470) din 19 decembrie 2012