Tranzacţiile cu valorile mobiliare de stat cu termen lung de circulaţie vor putea fi efectuate la Bursa de Valori a Moldovei

În contextul autorizării de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a tranzacţiilor cu valorile mobiliare de stat (VMS) cu termen lung de circulaţie pe platforma bursieră (piaţa reglementată/MTF), fără perceperea unei taxe, autoritatea de supraveghere nebancară vine cu unele detalieri cu privire la caracteristicile acestor instrumente financiare.

Aşadar, în scopul impulsionării pieţei de capital autohtone şi atragerii investiţiilor prin intermediul acestui segment, CNPF a decis să nu perceapă taxă din tranzacţiile cu VMS efectuate la Bursa de Valori a Moldovei. Este o premieră pentru Republica Moldova că VMS cu termen lung de circulaţie – obligaţiuni de stat vor fi tranzacţionate pe platforma bursieră. Astfel, în eventualitatea admiterii spre tranzacţionare a acestor VMS la bursă, Ministerul Finanţelor, în calitate de emitent, urmează să prezinte operatorului pieţei reglementate/MTF cererea de admitere spre tranzacţionare a acestor instrumente.

Ce sunt VMS?

VMS sunt considerate drept unele dintre cele mai sigure investiţii pe piaţa de capital, deoarece comportă un nivel de risc foarte redus şi constituie împrumuturi ale statului în monedă naţională pe termen scurt (până la un an – bonuri de trezorerie) şi lung (de un an şi mai mare – obligaţiuni de stat). Prin emiterea acestor produse, statul se împrumută de la populaţie pentru un interval de timp cu achitarea unui cupon – dobândă plătită periodic deţinătorilor de valori mobiliare de stat.

Ce avantaje oferă investiţia în VMS pe bursă?

  • Returnarea mijloacelor investite în obligaţiunile de stat este garantată de stat;
  • Obligaţiunile de stat reprezintă un instrument financiar lichid care poate fi vândut în orice moment;
  • Preţul obligaţiunilor de stat pe bursă se formează în mod transparent în funcţie de cerere şi ofertă;
  • VMS admise spre tranzacţionare pe bursă oferă accesul la ele unui bazin larg de investitori.

Cum să cumperi/vinzi VMS pe piaţa secundară (Bursa de Valori)?

Persoanele fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, după admiterea, de către Ministerul Finanţelor, a VMS spre tranzacţionare la bursă, vor putea efectua tranzacţii pe platformele acesteia, prin intermediul unui broker – societate de investiţii licenţiată de CNPF. Societatea de investiţii în baza unui contract de intermediere încheiat cu clientul va prelua ordinele de vânzare-cumpărare a VMS şi le va plasa spre executare la bursă. Societatea de investiţii va înregistra rezultatele tranzacţiilor clientului în contul de instrumente financiare şi, corespunzător, de mijloace băneşti deschise pe numele clientului.

Autoritatea de supraveghere financiară nebancară consideră că tranzacţionarea VMS cu termen lung de circulaţie la Bursa de Valori a Moldovei poate fi un adevărat catalizator în impulsionarea dezvoltării pieţei de capital autohtone şi de sporire a credibilităţii în acest sector, iar potenţia­lii cumpărători vor avea posibilitatea de a investi mai eficient resursele financiare disponibile.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.15 (990) din 19 aprilie 2023