Tarifele, încotro?

Republica Moldova a trecut în ultimii cinci ani prin una din cele mai lamentabile perioade din istoria sa, în planul politicilor tarifare. Tarifele şi preţurile reglementate, care sunt ajustate de o instituţie autonomă, cum este Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), s-a aflat mereu sub dictatul politicului. Nu este o excepţie nici hotărârea din 16 august.

Nu vorbesc despre majorarea sau micşorarea preţurilor care s-au făcut pe parcursul acestor ani, de faptul că poate ar fi trebuit să fie făcut un audit prealabil înainte de a stabili noile preţuri sau că lumea aşteaptă o mai mare transparenţă, în special consumatorul care, având venituri mici, ar vrea să ştie de ce plăteşte atât cât plăteşte, sau furnizorul care aşteaptă ca tarifele să fie reevaluate atunci când cere şi nu abia după ce vin semnale din mediul politic şi societatea civilă, sau atunci când nu se mai poate amâna pentru că se acumulează aşa-numitele devieri financiare, sau pe cât de justificate sunt costurile incluse în tarif.

Nici ANRE nu vine cu explicaţii pe înţelesul tuturor. Chiar dacă înainte de aprobarea tarifelor şi preţurilor sunt convocate şedinţe publice, ele sunt pentru specialişti. Însă sunt aspecte la care autoritatea de reglementare ar trebui să simtă nevoia să ofere explicaţii, ca deciziile sale să fie credibile pentru publicul larg şi că ele sunt corecte. Mai ales că la sfârşitul lunii iulie se anunţa despre deschiderea Agenţiei pentru informare, comunicare şi consultare a opiniilor părţilor interesate. Era poate cazul şi unei note de poziţie a Consiliului de Experţi.

Nu zic că preţurile la energia electrică, stabilite în ultimii ani, inclusiv la 16 august 2019, sunt mari sau mici, că majorările sunt aşa cum sunt, specialiştii să explice acest lucru, întrebarea este: de ce se implică politicul în activitatea unei autorităţi independente?

Aşadar, la 16 august, Consiliul de Administraţie al ANRE a stabilit preţuri reglementate la energia electrică furnizată consumatorilor finali de Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie după cum urmează: pentru consumatorii finali conectaţi la reţelele de distribuţie de tensiune înaltă (35,100 kV) în mărime de 138 bani pentru un kilowatt/oră; pentru consumatorii ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de tensiune medie (6–10 kV) la nivel de 153 bani, iar pentru consumatorii casnici 189 bani pentru un kilowatt/oră. În fine, preţul la energia electrică furnizată de Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie a fost majorat în medie cu 1,5 la sută, iar pentru populaţie cu 5,5 la sută.

Preţurile ajustate, în linii mari, au revenit la nivelul preţurilor din anul 2017, a anunţat ANRE.

Ce a solicitat administraţia companiei ce furnizează energie electrică în centrul şi sudul ţării?

Stabilirea unu tarif pentru consumatorii finali racordaţi la reţelele de tensiune înaltă de 143 bani pentru un kilowatt/oră, 158 (tensiune medie) şi, respectiv, 194 bani pentru un k/Wh pentru consumatorii casnici.

Potrivit hotărârii ANRE, preţul la energia electrică furnizată de FEE Nord consumatorilor casnici a fost stabilit la nivel de 223 bani pentru un kilowatt/oră, cu 10 bani mai puţin decât a solicitat furnizorul de energie electrică din nordul Republicii Moldova. Pentru consumatorii finali ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de tensiune medie (6–10 kV) a fost stabilit un preţ de 163 bani pentru un kWh, faţă de solicitarea companiei de 209 bani.

De ce a fost necesară reevaluarea preţurilor reglementate?

Ajustarea tarifelor a fost necesară pentru acoperirea majorărilor de preţ a energiei electrice importate de la 1 aprilie 2019, costurilor de producţie, a devierilor financiare negative acumulate pe parcursul anului curent şi pentru asigurarea sustenabilităţii livrărilor şi plăţilor în sector, s-a menţionat în şedinţa publică a ANRE. Pe parcursul anului 2019, cel mai sensibil şi nestabil indicator a fost rata de schimb valutar, care a înregistrat cele mai mari fluctuaţii de apreciere şi depreciere din ultimii ani. De aceea, s-a propus utilizarea cursului valutar efectiv în acest an de 17,58 lei pentru un dolar SUA, faţă de 16,83 lei pentru un dolar luat în calcul la stabilirea preţului reglementat în 2018. Doar ca urmare a deprecierii monedei naţionale, energia electrică s-a scumpit cu 4,4 la sută. Însă, pe de altă parte, tarifele ar putea să includă costuri ascunse, care trebuie să fie evaluate de ANRE.

Imediat după hotărârea aprobată de ANRE, preşedintele Igor Dodon a pus la îndoială mărimea majorărilor şi a invocat că, de fapt, „Consiliul de administrare al acestei agenţii a fost instalat în funcţie de PDM, în preajma alegerilor parlamentare”. “Devine clar că majorarea respectivă nu are la bază calcule temeinice şi justificate, dar constituie o încercare de a destabiliza situaţia în ţară la comanda politică a fostei guvernări”, a mai spus şeful statului şi a recomandat Guvernului să „întreprindă măsurile prevăzute de legislaţie pentru a suspenda decizia iresponsabilă şi lipsită de argumentare a ANRE. Instituţia, care trebuie să acţioneze absolut independent de factorul politic şi să asigure o reglementare a pieţei energetice strict conform legislaţiei şi metodologiilor aprobate, încearcă să transfere pe umerii cetăţenilor şi economiei povara guvernării iresponsabile şi populiste a “democraţilor”.

Este adevărat că apar multe întrebări. Bunăoară, Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie a solicitat la 24 ianuarie 2019 ajustarea preţurilor, cu o lună înaintea alegerilor parlamentare. Cine ar fi îndrăznit să opereze o eventuală majorare a preţurilor în această situaţie? Mai ales că directorii veneau din sânul guvernării. A doua solicitare actualizată, după ce s-au mai adunat devieri financiare ca urmare a deprecierii leului şi majorării preţului de import, a fost depusă la 10 iulie. Şedinţa publică în care au fost examinate aceste cereri a avut loc la 16 august. De ce a fost tergiversată atât de mult adoptarea deciziilor?

„Pe fonul majorării preţului de import la energie şi în special la gaze, putem să-l numim şef la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică şi pe Papa de la Roma, dar asta nu va duce la scăderea tarifelor”, a scris pe pagina sa de Facebook expertul în energetică, Sergiu Tofilat. Şi el, probabil, are dreptate. Majorare să fie, dacă este justificată, dar să existe transparenţă şi explicaţiile de rigoare ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

Guvernului i se recomandă să intervină. Dar Parlamentul? Directorii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică sunt desemnaţi de Parlament. În cazul acesta, în primul rând Legislativul, ar trebui să ceară un raport de trimişii săi în această autoritate de reglementare.

Se repetă situaţia din ultimii ani, mai ales cea din 2015, când în premieră, ANRE şi-a anulat, la 3 septembrie, hotărârea din 18 iulie de majorare a tarifelor la energia electrică cu 30-37 la sută, iar la gazele naturale cu 15,4 la sută, chiar dacă Moldovagaz a solicitat o majorare cu 48 la sută, iar Union Fenosa – cu 50 la sută. Explicaţia ANRE a fost mai mult decât bizară, în comunicatul difuzat de instituţie se menţiona că a luat în considerare, la suspendarea deciziei, „demersul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, recomandarea Consiliului Suprem de Securitate, cât şi cele câteva mii de cereri cu aceeaşi solicitare parvenite de la populaţie”. Cu câteva luni mai devreme preşedintele Parlamentului afirma că va cere Procuraturii să verifice argumentarea unei eventuale majorări în cazul în care „ANRE va lua o decizie şi ea o să fie arbitrară”.

Comunitatea Energetică Europeană a reacţionat imediat. Într-un comunicat difuzat de Secretariat se menţiona că ANRE a cedat în faţa presiunilor politice. Decizia de suspendare a noilor tarife confirmă o dată în plus că acest organ regulator nu este independent, ceea ce contravine principiilor de bază ale Comunităţii Energetice Europene şi ale Republicii Moldova. Este o decizie neaşteptată şi care ridică anumite semne de întrebare, inclusiv privind gradul de independenţă a ANRE, a declarat Ion Muntean, expert la IDIS „Viitorul”, dar şi alţi experţi în domeniu.

Ulterior, după ce a fost efectuat un audit, tarifele au fost majorate, totuşi, dar într-o mărime mai mică decât cea contestată.

Un alt caz. La sfârşitul lunii ianuarie 2018, premierul de atunci Pavel Filip declara într-o şedinţă de Guvern că preţurile la gazele naturale ar putea să fie reduse cu 20 la sută. “În curând vom avea o decizie a ANRE”, a mai menţionat premierul. Între timp, Moldovagaz estima o reducere cu 11,4 la sută a tarifului mediu pentru consumatorii finali. Deşi expertul Victor Parlicov menţiona că “urmează ca Moldovagaz să explice ce alte costuri au crescut vertiginos, încât în situaţia în care preţul de achiziţie a scăzut cu 25 la sută, iar cursul de schimb cu 14 la sută, este solicitată o micşorare de tarif cu doar 11,4 la sută”. În final, preţul a fost redus cu 20,3 la sută. La fel, s-a decis reducerea în medie cu 10 la sută a tarifului la energia electrică furnizată populaţiei de compania Gas Natural Fenosa Furnizare Energie şi compania de furnizare Nord. Ambele tarife au intrat în vigoare de la 1 iulie 2018. Astfel, a fost pus în funcţiune mecanismul unei „bombe” care a „explodat” în august 2019.

Tarifele la gaze şi energia electrică este un subiect foarte sensibil, mai ales pentru populaţia săracă. Pe de altă parte, întreprinderile din sistem trebuie să-şi acopere costurile. De aceea, este important să se facă un audit, înainte de a examina reevaluarea tarifelor şi preţurilor reglementate, să fie un proces transparent, iar ANRE să vină cu explicaţii, nu cu comunicate sterile, cum a fost ultimul, iar în cazul unor majorări mai sensibile, să se vină concomitent cu compensaţii pentru păturile social vulnerabile.

„Nimeni nu explică ce se întâmplă. Vom analiza câteva aspecte mai importante. Tarifele sunt un subiect sensibil şi foarte politizat din câteva motive: (1) oamenii au venituri mici şi nu li se oferă compensaţii ca să poată achita facturile; (2) tarifele sunt nejustificate şi includ costuri ascunse; (3) operatorii comit abuzuri, iar ANRE nu intervine suficient să protejeze consumatorii. Atâta timp, cât nu vor fi rezolvate aceste probleme în ansamblu, tarifele vor provoca în continuare nemulţumirea oamenilor. Când vorbesc de ANRE, mă refer la conducerea instituţiei, care în ultimii 5 ani a reprezentat interesele personale ale câtorva oameni din Partidul Democrat”, a scris expertul Sergiu Tofilat pe Facebook.

Vlad Bercu

Numarul ziarului: 
Nr.33-34 (807) din 21 august 2019