“Soarta” businessului din Moldova în caruselul îmbunătăţirilor legislative

”Toţi cei care doresc să se lanseze în afaceri şi să înfiinţeze societăţi cu răspundere limitată (SRL), pot răsufla uşurat, pentru că recent Parlamentul a adoptat în lectură finală amendamentele prin care a fost anulată obligativitatea de a deţine un capital social de cel puţin 5400 lei la momentul constituirii societăţii comerciale”, asta pretind autorii acestei schimbări, fiind una dintre cele mai importante modificări legislative pentru businessul din Moldova. Cât de acut loveau vechile prevederi legislative în antreprenorii începători din ţară şi cât de uşuraţi vor fi aceştia după modificările operate, vom încerca să aflăm în cele ce urmează.

Noţiunea de capital social minim – una formală?

Documentul adoptat de deputaţi presupune modificări la Codul Fiscal, Codul Civil, Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii antreprenoriale şi Legea privind societăţile cu răspundere limitată. Amendamentele respective au fost aprobate anterior de Guvern în conformitate cu Foaia de parcurs a acţiunilor direcţionate spre înlăturarea limitelor critice care împiedică dezvoltarea unui climat de afaceri benefic pentru anii 2013-2014.
Ministerul Economiei, care este autorul acestui proiect de modificare a legislaţiei, afirmă că excluderea obligaţiei de a achita integral aportul la momentul constituirii societăţii va facilita esenţial lansarea afacerilor în R. Moldova. Cu atât mai mult că a fost abrogată, de asemenea, şi impunerea prin care agenţii economici trebuiau să deschidă un cont bancar temporar la care să depună cel puţin 40% din capitalul social al noii socie­tăţi până la înregistrarea persoanei juridice.
Solicitat de ziarul Capital Market, preşedintele Camerei Înregistrării de Stat (CÎS), Victor Cebotari, afirmă că, odată cu anularea obligativităţii de a deţine un capital social minim de 5400 de lei la fondarea unei societăţi cu răspundere limitată, a fost depăşită încă “o barieră birocratică” în derularea afacerilor. “De fapt, noţiunea de capital social minim era una formală şi inutilă deoarece agentul economic putea să-şi retragă banii oricând, chiar şi a doua zi de la depunerea sumei de 5400 de lei”, susţine preşedintele CÎS.
Potrivit lui, Camera Înregistrării de Stat nu mai solicită, deja de doi ani, certificatul ce confirmă deţinerea capitalului social de stat de la doritorii de a efectua înregistrarea de stat.
Preşedintele Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, Veaceslav Ioniţă, califică norma ce prevedea capitalul social minim de 5400 de lei, drept una de prisos şi care prezenta un impediment în calea înregistrării afacerilor.
În cadrul unei discuţii cu reporterul ziarului Capital Market, Veaceslav Ioniţă a afirmat că agenţii economici din R. Moldova se confruntă cu mari dificultăţi nu doar în procesul de lansare a afacerilor. “Situaţia e şi mai complicată la capitolul lichidarea afacerii”, afirmă deputatul.
Potrivit lui, dacă în conformitate cu legislaţia în vigoare, crearea şi înregistrarea unei persoane juridice la Camera Înregistrării de Stat poate fi satisfăcută în maximum 5 zile, atunci lichidarea unei întreprinderi durează nu mai puţin de 12 luni, de la iniţierea procedurii de lichidare şi presupune o serie de etape anevoioase şi birocratice.
Cu scopul de a schimba situaţia dată, a fost elaborat un pachet întreg de modificări a legislaţiei în vigoare ce vizează simplificarea la maximum a procedurilor atât de lansare, cât şi de desfăşurare şi lichidare a afacerilor, precizează preşedintele Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe. “Unul dintre proiecte prevede reducerea, de la 36 la 16, a numărului de autorizaţii necesare pentru derularea afacerilor. De asemenea, se propune de a micşora, de la 68 la circa 30, a numărului organelor abilitate cu funcţii de control a agenţilor economici. Astfel, vrem să creăm un sistem de control al celor care verifică afacerile. O povară pentru agenţii economici o reprezintă şi procesul de obţinere a autorizaţiilor care, în unele cazuri, cum ar fi domeniul construcţiilor, poate dura până la doi ani”, a menţionat Veaceslav Ioniţă.
Obiectivul de bază al modificărilor propuse constă în reducerea poverii administrative în domeniul afacerilor prin optimizarea procedurilor existente la lichidarea benevolă a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, mai spune Ioniţă.

Partea bună şi nu prea a modificărilor făcute

Şi vicedirectorul companiei “Priminfo-Grup”, Mariana Godea, consideră binevenite modificările la legislaţie ce prevăd simplificarea creă­rii de noi întreprinderi, mai ales că acestea stipulează ca fiind opţională cerinţa de a avea ştampilă pentru a înregistra întreprinderi, iar mărimea capitalului social va fi stabilită de fondatori în regulamentul intern al instituţiei. “Este oportun şi amendamentul ce prevede înregistrarea obligatorie a contribuabilului la organele fiscale doar în cazul în care numărul de identificare de stat nu este şi cod fiscal”, a spus Mariana Godea.
Pe de altă parte, vicedirectorul companiei “Priminfo-Grup” este de părere că documentul adoptat de Parlament are un aspect liberal şi crează condiţii prielnice pentru anumite operaţiuni financiare dubioase. “În aceste condiţii, e posibil să apară companii “de o zi”, cu intenţii nu tocmai corecte la încheierea unor tranzacţii. Astfel, antreprenorul înşelat va avea puţine şanse de a-şi recupera pierderile de la un agent economic nou-creat, care nu are nici măcar capitalul social de 5400 lei”, consideră Mariana Godea.
Cu atât mai mult că la această etapă, nivelul de responsabilitate şi cultura de business în R. Moldova nu permit implementarea unor astfel de modificări care ar aduce o liberalizare radicală în domeniul respectiv, mai opinează Mariana Godea.
În acest context, Godea a ţinut să menţioneze că, chiar dacă ştampila şi capitalul social au devenit opţionale, graţie amendamentelor adoptate, le sugerează companiilor nou-create să nu neglijeze aceste elemente de autentificare, pentru că ele aduc un plus de încredere din partea viitorilor parteneri.

Lichidarea unei întreprinderi – o ultimă piatră de încercare pentru antreprenori

Preşedintele Camerei Înregistrării de Stat, Victor Cebotari, susţine că procedura de radiere din Registrul de stat reprezintă cea mai mare problemă cu care se confruntă întreprinderile mici şi mijlocii din R. Moldova, deoarece este una îndelungată durând 12 luni, conform legislaţiei în vigoare.
“Ne confruntăm cu situaţia în care din cei peste 170 de mii de agenţi economici înregistraţi în R. Moldova, doar aproximativ 35-40% sunt activi, restul fiind inactivi sau “morţi din faşă”, a afirmat Victor Cebotari.
El a precizat că legislaţia actuală prevede şi o procedură rapidă de radiere din Registrul de stat, dar aceasta este admisă doar pentru persoanele juridice care nu au desfăşurat activităţi de antreprenoriat şi nu au prezentat dări de seamă pe parcursul a 12 luni. “Actualmente, suntem în proces de elaborare al unui proiect de lege ce presupune simplificarea procedurii de radiere din Registrul de stat şi reducerea termenului până la 6 luni”, a spus preşedintele CÎS.
Potrivit lui, o altă problemă care ţine de sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) o reprezintă cea a cadrelor. “Cu regret, multitudinea de programe pe care le avem în ţară prevede susţinerea şi finanţarea sectorului ÎMM deja create şi funcţionale. Deseori însă, cei care se lansează în business nu au o strategie de afaceri, nemaivorbind de experienţă. Consider că este binevenită organizarea unor cursuri sau şcoli de iniţiere a afacerilor pentru cei care doresc să se lanseze în business. În cadrul acestor lecţii, persoanele interesate vor putea obţine informaţii elementare, inclusiv şi despre etapele şi procedura de înregistrare a unei întreprinderi”, a opinat Victor Cebotari.
Cu toate acestea, preşedintele CÎS susţine că în domeniul înregistrării de stat a întreprinderilor au fost făcute schimbări radicale care au permis reducerea termenului de înregistrare şi a numărului de proceduri necesare. “Conform clasamentului „Doing Business”, realizat de Banca Mondială, în anul 2013, R. Moldova a urcat opt trepte, până pe locul 78 din 189 de ţări incluse. În ceea ce priveşte procedurile de înfiinţare a unei firme, Banca Mondială clasează ţara noastră pe locul 81, urcând 12 trepte faţă de anul 2012”, a spus Victor Cebotari.
“Actualmente, o întreprindere poate fi deschisă într-un termen de la 4 ore până la 5 zile, în funcţie de termenul solicitat de beneficiar, iar taxa pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali constituie aproximativ 700 de lei”, a precizat preşedintele CÎS.

Guvernul promite că va reforma mediul de afaceri până la finele lunii mai

În perioada în care am scris acest material, Guvernul anunţa că până la finele lunii mai curent, va aproba circa 30 de acte normative menite să contribuie la îmbunătăţirea mediului de afaceri, crearea condiţiilor egale de concurenţă şi reducerea costurilor de conformare reglementară, consolidarea stabilităţii sectorului financiar, promovarea transparenţei şi îmbunătăţirea accesului la finanţare şi creşterea transparenţei investiţiilor publice.
Alte reforme ce vor fi promovate de Guvern ţin de consolidarea stabilităţii sectorului financiar şi presupun amendamente la legea cu privire la pieţele de capital pentru o mai bună protecţie a acţionarilor şi investitorilor în valorile mobiliare din R. Moldova, modificări la legea cu privire la ipotecă şi introducerea posibilităţii de a utiliza bunurile mobile drept gaj, pentru sporirea accesului la finanţare, dar şi aprobarea unei hotărâri care va obliga toate instituţiile publice şi societăţile pe acţiuni cu capital majoritar de stat să efectueze licitaţii publice pentru serviciile bancare.
Executivul menţionează că Banca Mondială susţine realizarea acestor reforme economice necesare mediului de afaceri şi cetăţenilor din Republica Moldova, oferind suport financiar şi tehnic.
Acestea fiind spuse, sperăm ca mediul de afaceri să resimtă aceste schimbări ca fiind cu adevărat utile şi binevenite, iar “soarta” multor afaceri să fie marcată de mai puţine aspecte problematice.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.17 (537) din 7 mai 2014