Rapoartele anuale şi Anunţuri emitenţilor - Nr.33-34 (807)

DENUMIREA EMITENTULUI ANUNŢURI RAPORTE ANUALE
Agromontaj-Straşeni 6 -
ASITO DIRECT 11 -
Banca Comerciala Romana Chişinău S.A. 6 -
CARGO CLAIMS 11 -
Centrala Electrică cu Termoficare Nord - 9
CIMISLIA 11 -
CIMTEREN 7 -
Costeşti 7 -
DAAC-MELISA 7 -
ENERGBANKx2 7 -
EuroCreditBank 11 -
Incomlac 7 -
INDMONTAJ 11 -
LUSMECONx2 7 -
Mărculeşti-Combi 7 -
Mobiasbanca – OTP Group S.A. 11 -
MOLDCARGO 7 -
Moldova-Astrovaz 7 -
ProCredit Bank - 8
Reupies - 9
Numarul ziarului: 
Nr.33-34 (807) din 21 august 2019