Rapoartele anuale şi Anunţuri emitenţilor - Nr.26 (596)

DENUMIREA EMITENTULUI ANUNŢURI RAPORTE ANUALE
Agrovin Bulboaca 9 -
Anticor-Electro 8 -
Băltmetreut 8 -
BEERMASTER 9 -
Combinatul de Pîine din Bălţi 8 -
Doina 8 -
Drumuri – Cahul 10 -
FETIH 9 -
GALANTA 9 -
ICI-NORD 10 -
Întreprinderea de Colectare a Cerealelor din Lipcani 10 -
Kazayak-Vin 10 -
KILIM 9 -
Mariana 9 8
Nord – Fruct 7 -
Prestfertil 8 -
Rapid – construcţia 8 9
Sudzucker Moldova 8 -
TERMOELECTRICA 10 -
TOMAI-VINEX 9 -
Victoria Asigurări 8 -
Numarul ziarului: 
Nr.26 (596) din 1 iulie 2015