Provocările şi oportunităţile de dezvoltare a pieţei financiare au fost abordate în cadrul unei conferinţe la Chişinău

Reprezentanţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) au participat la conferinţa „Dezvoltarea instrumentelor financiare în Republica Moldova”, desfăşurată marţi, 24 septembrie 2019, la Chişinău. Evenimentul a fost organizat sub auspiciul Băncii Naţionale din Moldova în parteneriat cu Asociaţia Analiştilor Financiari Certificaţi.

În adresarea sa de salut către participanţii conferinţei, Valeriu Chiţan, preşedintele CNPF, a specificat următoarele: “În prezent, piaţa de capital autohtonă reprezintă un exemplu mai particular în sensul unei pieţe emergente: număr restrâns de entităţi emitente şi investitori, lichiditate redusă, lipsă de plasamente publice şi investitori instituţionali, nivel scăzut al complexităţii pieţei, iar diversitatea instrumentelor financiare emise şi tranzacţionate pe piaţă se limitează doar la acţiuni ordinare. Spre exemplu, nu putem vorbi de o piaţă a creanţelor corporative, iar tranzacţionarea valorilor mobiliare de stat cu termen de scadenţă mai mare de un an nu se produce prin intermediul mecanismelor pieţei reglementate sau ale sistemului multilateral de tranzacţionare. Apropo, experienţa unor economii în tranziţie arată că dezvoltarea nu se poate rezuma la deschidere economică şi liberalizare, privatizare. Fără pieţe nu te poţi dezvolta, dar trebuie să le şi “învingi” pentru a trece în liga economiilor dezvoltate.

Prin urmare, în pofida acestor slăbiciuni instituţionale, edificarea încrederii şi dezvoltarea unei infrastructuri solide a pieţei de capital constituie un deziderat pentru CNPF şi este fundamentală pentru dezvoltarea R. Moldova pe termen lung.

În calitate de autoritate publică responsabilă de piaţa de capital folosesc acest prilej pentru a mă adresa, cu multă consideraţie, către Banca Naţională, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Infrastructurii – girul cărora în formularea politicilor macroeconomice contează – cu un apel: este imperios necesar să depăşim sindromul autismului şi să cuantificăm punctul de inflexiune. În acest sens, se reclamă regândirea şi punerea în aplicare a unui mix de politici structurale, fiscale şi monetare convergente în crearea unui mediu autentic atractiv apariţiei noilor instrumente tranzacţionate pe piaţa de capital locală, inclusiv prin valorificarea unei sinergii pe măsură. Potrivit Fondului Monetar Internaţional, cheltuielile de capital sub forma investiţiilor constituie o componentă cheie a celor trei locomotive – de rând cu comerţul exterior şi consumul intern – care asigură creşterea economică. Vreau să reţineţi – această concluzie, care a urmat imediat în perioada post-criză acum un deceniu, îi aparţine dnei Christine Lagarde, şefa FMI, exprimată cu ocazia unei vizite la Bucureşti”.

În concluzie, dl Chiţan a remarcat: “Rezum, prin a exprima convingerea că prezentul For va avea parte de dezbateri exploratorii, cu abordări complexe, prin care se vor identifica soluţii aferente remedierii deficitului de preocupări consacrate şi sistemice, pentru restartarea instrumentelor financiare”.

În cea de-a doua parte a conferinţei, Nina Dosca, vicepreşedintele CNPF, şi Vladimir Rusnac, şeful Direcţiei generale participanţi profesionişti piaţa de capital în cadrul CNPF, au prezentat principalele aspecte ale cadrului de reglementare a instrumentelor financiare pe piaţa de capital, caracteristicile pieţei de capital locale, inclusiv ultimele amendamente privind facilitarea şi punerea în circulaţie a instrumentelor financiare.

În context, Nina Dosca s-a referit la rolul autorităţii de reglementare şi al participanţilor profesionişti în dezvoltarea pieţei de capital, precum şi necesitatea promovării educaţiei financiare în rândul consumatorilor.

La conferinţa „Dezvoltarea instrumentelor financiare în Republica Moldova” au participat şi au ţinut discursuri reprezentanţii permanenţi ai Fondului Monetar Internaţional, Băncii Mondiale şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – Volodymyr Tulin, Anna Akhalkatsi şi Angela Sax. Evenimentul i-a reunit pe reprezentanţii de la Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor, alte autorităţi publice, analişti financiari externi, bancheri, oameni de afaceri, experţi economici ş.a.

Serviciul de presă al CNPF


Valeriu Chiţan: Dezvoltarea unei infrastructuri solide a pieţei de capital constituie un deziderat pentru CNPF

Edificarea încrederii şi dezvoltarea unei infrastructuri solide a pieţei de capital constituie un deziderat pentru Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) şi este fundamentală pentru dezvoltarea Republicii Moldova pe termen lung. Opinia aparţine preşedintelui CNPF, Valeriu Chiţan.

Potrivit agenţiei INFOTAG, marţi, în cadrul conferinţei cu genericul “Dezvoltarea instrumentelor financiare în Republica Moldova”, organizată sub auspiciul Băncii Naţionale a Moldovei în parteneriat cu Asociaţia Analiştilor Financiari Certificaţi, el a declarat că importanţa pieţei de capital, în buna funcţionare a mecanismului economiei de piaţă, este una de necontestat.

“Trebuie să recunoaştem că piaţa de capital este o platformă cu un potenţial enorm nevalorificat, spre care pot fi direcţionate fluxuri investiţionale importante. Aceasta apare ca unul dintre mecanismele-cheie de atragere a resurselor băneşti, modernizării economiei, stimulării creşterii economice, iar bursele de valori îndeplinesc funcţii majore în circuitul capitalurilor în economie, acestea constituind şi un indicator general al climatului de afaceri şi politic din spaţiul economic naţional şi internaţional”, a spus Chiţan.

Preşedintele CNPF a explicat că, în prezent, piaţa de capital autohtonă reprezintă un exemplu mai particular în sensul unei pieţe emergente: număr restrâns de entităţi emitente şi investitori, lichiditate redusă, lipsă de plasamente publice şi investitori instituţionali, nivel scăzut al complexităţii pieţei, iar diversitatea instrumentelor financiare emise şi tranzacţionate pe piaţă se limitează doar la acţiuni ordinare.

Potrivit lui, Republica Moldova are nevoie de noi instrumente, precum şi de noi emitenţi de valori mobiliare tranzacţionate.

“Mă refer aici atât la companii pe care statul le mai deţine în portofoliu, dar şi la entităţi private şi, nu în ultimul rând, la autorităţile publice emitente de instrumente financiare. Cu emitenţi puternici în ringul bursier, sunt convins că vor apărea şi instrumente noi, investitori strategici, dar şi de retail, care vor dori să facă plasamente publice pe piaţa de capital”, a menţionat Valeriu Chiţan.

Potrivit lui, promovarea activă a colectării capitalului de către companiile cotate la bursă, încurajarea celor necotate să aplice pentru o listare oficială în unul din segmentele modernizate ale cotării, tratamentul fiscal stimulatoriu şi uniform, respectiv, echitabil al valorilor mobiliare, dezvoltarea pieţei titlurilor de creanţă de stat şi corporative nu trebuie să rămână doar la nivelul formulărilor pregnante.

“Nevoia de educaţie financiară este, de asemenea, un element indispensabil dezvoltării pieţei de capital”, a spus Valeriu Chiţan.

Preşedintele CNPF şi-a exprimat speranţa că în următorii ani Moldova va avea un tablou reconstituit al pieţei de capital.

“Sper că în viitorul apropiat vom putea vorbi despre o piaţă de capital care îşi realizează menirea – redistribuirea eficientă a resurselor financiare disponibile către investiţii”, a conchis Valeriu Chiţan.

INFOTAG

Numarul ziarului: 
Nr.38 (811) din 25 septembrie 2019