Protejarea intereselor şi drepturilor consumatorilor pe piaţa financiară nebancară – prioritatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

Asigurarea stabilităţii şi dezvoltării pieţei financiare nebancare, consolidarea încrederii în sectoarele pieţei şi protejarea drepturilor consumatorilor reprezintă doar câteva obiective fundamentale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF).

În scopul conlucrării mai eficiente cu toate părţile interesate, CNPF a pus la dispoziţia cetăţenilor mai multe modalităţi şi instrumente de a sesiza autoritatea de supraveghere despre orice deficienţe şi practici incorecte de pe piaţa financiară nebancară din Republica Moldova, dar şi despre eventuale acte de corupţie sau cazuri de influenţă necorespunzătoare, inclusiv cu implicarea angajaţilor instituţiei.

Un dialog activ între CNPF şi beneficiari va spori calitatea serviciilor oferite pe piaţa financiară nebancară şi va contribui la asigurarea unui tratament corect şi transparent pentru fiecare consumator.

CNPF oferă asistenţă de specialitate cu privire la serviciile/produsele pieţei financiare nebancare la sediul instituţiei (mun. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 77), prin intermediul adresei de e-mail office@cnpf.md şi direct la telefon. Adiţional, ne puteţi contacta şi prin intermediul paginii web a CNPF, lăsându-ne un mesaj la rubrica „Opinii şi sugestii”.

Pentru a lua decizii responsabile, consultaţi în mod periodic informaţii­le publicate pe pagina web oficială a CNPF, dar şi pe paginile de Facebook şi LinkedIn ale instituţiei, care reprezintă surse valoroase de informare privind cele trei sectoare supravegheate – piaţa de capital, de asigurări şi de creditare nebancară.

Cum ne puteţi contacta?

022 859 401 – anticamera (linia telefonică la care ne puteţi sesiza despre practicile incorecte de pe piaţa financiară nebancară, dacă v-aţi confruntat cu acestea în calitate de consumator de produse financiare) sau la adresa de e-mail office@cnpf.md.
022 859 410 – linia anticorupţie (linia telefonică la care sunt recepţionate informaţii referitoare la actele de corupţie, faptele de comportament corupţional, cazuri de influenţă necorespunzătoare şi alte acte conexe) sau la adresa de e-mail anticoruptie@cnpf.md.

Un cetăţean informat este întotdeauna un cetăţean protejat!

Numarul ziarului: 
Nr.28 (952) din 20 iulie 2022