Piaţa asigurărilor a crescut cu 35,4%, în nouă luni ale anului curent

Companiile de asigurări din R. Moldova au subscris, în nouă luni ale anului curent, în pofida provocărilor aduse de pandemia COVID-19, prime brute în sumă de 1438,2 mil. lei, în creştere cu 35,4% faţă de perioada similară a anului precedent.

Asigurărilor generale le-a revenit cea mai însemnată pondere în piaţă, respectiv 95,24% din totalul primelor subscrise de asigurători. Astfel, primele brute subscrise din asigurările generale au însumat 1369,8 mil. lei, fiind în creştere cu 38,04% faţă de ianuarie-septembrie 2020, când valoarea primelor brute subscrise a constituit 992,3 mil. lei.

Pe de altă parte, asigurările de viaţă au generat prime brute subscrise în valoare de 68,3 mil. lei, fiind în descreştere cu 2,29% faţă de perioada similară a anului 2020, când valoarea primelor subscrise a însumat 69,9 mil. lei.

Printre clasele care au consemnat o creştere a primelor brute subscrise sunt asigurările de răspundere civilă – 761,3 mil. lei (+37,82%), asigurările de bunuri – 493,5 mil. lei (+33,27%) şi asigurările de persoane – 183,4 mil. lei (+34,16%). Conform rezultatelor pentru nouă luni 2021, ponderea asigurărilor obligatorii a constituit 44,27% (636,7 mil. lei) şi, respectiv, a asigurărilor facultative – 55,73% (801,4 mil. lei).

În perioada ianuarie-septembrie curent, companiile de asigurări au plătit despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în sumă de 467,1 mil. lei, indicatorul respectiv fiind în creştere cu 28,6 mil. lei, faţă de perioada similară a anului precedent sau cu 6,52%.

Daunele achitate în baza poliţelor de asigurări generale au însumat 442,4 mil. lei sau 94,71% din totalul despăgubirilor plătite, iar despăgubirile plătite în baza poliţelor de asigurare de viaţă au alcătuit 24,7 mil. lei, cota acestora fiind de 5,29%.

În perioada de referinţă, despăgubirile plătite pentru asigurările de răspundere civilă (238,1 mil. lei) au înregistrat o creştere cu 20,07%, asigurările de bunuri (176,1 mil. lei) s-au redus cu 12,82%, iar asigurările de persoane (52,9 mil. lei) au crescut cu 38,85%.

La 30 septembrie 2021, activele nete ale companiilor de asigurări au constituit 1218,9 mil. lei, în creştere cu 117,8 mil. lei faţă de acum un an. Capitalul social al tuturor companii­lor de asigurări a constituit 449,5 mil. lei, în descreştere cu 40,9 mil. lei, deoarece au fost retrase licenţele de activitate la două companii de asigurări în anul 2020.

La aceeaşi dată, rezervele tehnice constituite de către asigurători au crescut cu 293,4 mil. lei până la 1 miliard 994,8 milioane lei. În acelaşi timp, activele eligibile au constituit 2 miliarde 846,5 milioane lei şi au crescut cu 473,1 mil. lei.

La 1 octombrie 2021, 10 societăţi de asigurări au desfăşurat activitate licenţiată pe piaţa asigurărilor şi o companie cu licenţa suspendată/retrasă (pentru clasa 10).

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.50 (924) din 29 decembrie 2021