Pachetul majoritar de acţiuni al “MOLDASIG” SA a revenit în gestiunea statului

Comisia Naţională a Pieţei Financiare – autoritate publică autonomă cu prerogative de reglementare şi supraveghere a pieţei financiare nonbancare, inclusiv a celei de asigurări -, informează publicul asupra următoarelor.

După opt luni, pe parcursul cărora au avut loc nenumărate şedinţe de judecată, astăzi, 16 iulie 2021, Curtea de Apel Chişinău a dat câştig de cauză Comisiei Naţionale împotriva Încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Râşcani (judecător Olesea Ţurcan), potrivit căreia atribuţiile organelor de conducere şi pachetul majoritar (75 la sută) al „MOLDASIG” SA – gestionate de către stat (în persoana CNPF) – au fost transmise în administrare specială provizorie unor companii private.

Consemnăm, că decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău din 16.07.2021 “...este irevocabilă din momentul emiterii”.

În context, reamintim că la 6 noiembrie 2020 magistrata Judecătoriei Chişinău, sediul Râşcani, O. Ţurcan, a emis o decizie judecătorească prin care a fost instituită administrarea specială provizorie, compania de audit „CONFIDENTIAL-AUDIT” SRL fiind desemnată în calitate de organ executiv unipersonal al “MOLD­ASIG” SA, respectiv, cu înlăturarea organelor de conducere statutare ale societăţii de asigurări în cauză. De asemenea, potrivit deciziei judecătoreşti menţionate, compania de audit „ALTIMEEA” SRL a fost desemnată pentru exercitarea atribuţiilor Consiliului societăţii (în calitate de organ statutar), fiindu-i delegate în gestiune acţiunile nou-emise.

Numarul ziarului: 
Nr.28 (902) din 21 iulie 2021