Evoluţia pieţei de asigurări în primul semestru 2022: asigurările avia, agricole şi de bunuri au înregistrat creşteri relevante

Piaţa de asigurări din R. Moldova a consemnat, în primul semestru 2022, o evoluţie pozitivă a primelor brute subscrise, care au înregistrat un volum de 1,182 mlrd. lei, în creştere de 1,32 ori în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Ritmuri de creştere au fost înregistrate practic la toate tipurile de asigurări, inclusiv de accidente (implicit accidente de muncă şi boli profesionale) (+86,5%), de sănătate (+13,8%), CASCO (+14,2%), de incendiu şi alte calamităţi naturale (+72,0%), alte asigurări de bunuri, inclusiv a animalelor (44,4%) şi culturilor agricole (48,1%), de răspundere civilă auto, inclusiv RCA internă (+17,1%) şi Carte Verde (+45,0%), de răspundere civilă avia (de cca 3 ori), de viaţă (+3,43%) etc.

În acelaşi timp, diminuări de prime au înregistrat următoarele clase de asigurări: de vehicule de cale ferată (-21,3%), de bunuri în tranzit (-26,3%), de răspundere civilă generală (-15,5%).

Aproximativ 96% din volumul total de prime brute subscrise au reprezentat asigurările generale, asigurărilor de viaţă revenindu-le 4,0%.

În prima jumătate a anului 2022, companiile au achitat despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în sumă de peste 391,3 mil. lei, în creştere cu 27,0%, faţă de semestrul I din 2021. Daunele achitate în baza poliţelor de asigurări generale au însumat 369,6 mil. lei sau 94,5% din totalul despăgubirilor plătite, iar indemnizaţiile achitate în baza poliţelor de asigurări de viaţă au constituit aproximativ 21,6 mil. lei, în creştere cu 29,2%.

La situaţia din 30 iunie 2022, activele totale ale companiilor de asigurări din R. Moldova au constituit peste 4,05 mlrd. lei, în creştere cu 21,3% faţă de acum un an. Activele admise la acoperirea rezervelor tehnice şi marja de solvabilitate minimă reprezintă cca 79,0% (3,19 mlrd. lei) din totalul activelor, fiind majorate cu 22,2% comparativ cu semestrul I 2021. În acelaşi timp, rezervele tehnice ale pieţei de asigurări au crescut cu 21,1% şi au constituit 2,3 mlrd. lei. Capitalul social al tuturor companiilor de asigurări a însumat aproximativ 426 milioane lei, în descreştere cu 5% comparativ cu situaţia din aceeaşi perioadă din 2021, ca urmare a diminuării numărului asigurătorilor licenţiaţi.

Cu referire la indicatorii prudenţiali raportaţi de companiile de asigurări la categoria de asigurări generale, se atestă rata de solvabilitate cu valori între 259,7% şi 105,1% şi coeficientul de lichiditate între 75,03 şi 1,54, ce se încadrează peste nivelul normativ.

Potrivit datelor raportate la situaţia din 30.06.2022, Rata operaţională combinată per piaţă la principalele produsele de asigurare RCA internă a fost de 102,2%, fiind în descreştere comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2021 (103,2%) şi Carte Verde – 90,9% (2021-91,4%).

Primele distribuite de intermediarii în asigurări au cumulat o valoare de 653,7 mil. lei, ce reprezintă circa 55,3% din totalul primelor brute subscrise, valoare în creştere cu circa 36,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021 (477,8 mil. lei). Brokerii de asigurare-reasigurare au intermediat 45,3% din totalul primelor subscrise, respectiv agenţii de asigurare – 10,0% din totalul primelor subscrise. Cea mai mare pondere în primele intermediate o deţin asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (clasa 10) care reprezintă 38,4% (250,9 mil. lei) din totalul primelor intermediate. Comisioanele calculate intermediarilor au atins nivelul de 222,2 mil. lei, inclusiv din intermedierea contractelor de asigurare – 215,3 mil. lei şi din asistenţă şi soluţionarea dosarelor de daune – 6,9 mil. lei.

La 30 iunie 2022, pe piaţa asigurărilor activau 10 societăţi de asigurări, 46 brokeri de asigurare-reasigurare şi 66 agenţi de asigurare, inclusiv agenţi bancassurance licenţiaţi şi autorizaţi de CNPF.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.36 (960) din 14 septembrie 2022