Dumitru Pîntea: Au fost alocate circa 5 milioane dolari pentru a ajuta întreprinderile să exporte

Interviu cu directorul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), Dumitru Pîntea.

– Recent, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, în colaborare cu Banca Mondială, a anunţat un nou mecanism de susţinere pentru IMM-urile din Republica Moldova şi anume granturi în valoare de până la 600 mii de lei. Puteţi să ne oferiţi mai multe detalii despre acest suport financiar?

– Accesul la finanţare reprezintă cel mai mare impediment în calea dezvoltării mediului de afaceri de la noi din ţară, declarat de antreprenori, în special, de reprezentanţii întreprinderilor micro, mici şi mijlociii (IMMM). Reprezentanţii businessului mic şi mijlociu, care au nevoie de surse financiare pentru dezvoltare sau investiţii capitale, nu le pot obţine din lipsă de experienţă sau din insuficienţă de gaj. Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, prin intermediul ODA, a implementat în ultimii ani mai multe proiecte prin care sprijină financiar companiile moldoveneşti ca acestea să se dezvolte. Şi acum venim cu un nou program de susţinere financiară pentru întreprinderile moldoveneşti, în cadrul căruia peste 200 de companii vor beneficia de finanţare nerambursabilă. Granturile vor fi oferite în cadrul Proiectului privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii, implementat de ODA şi UIPAC (Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivităţii), finanţat de Banca Mondială. Prin Mecanismul de cofinanţare pentru îmbunătăţirea competitivităţii la export, implementat de ODA, urmează a fi acordat suport financiar nerambursabil pentru acoperirea a 50% din costul serviciilor şi echipamentelor, dar nu mai mult de 600 de mii lei per beneficiar.

– Atunci când vorbiţi despre finanţare de 50% din costul serviciilor şi echipamentelor, dar nu mai mult de 600 de mii lei per beneficiar, aveţi în vedere faptul că şi antreprenorul trebuie să vină cu o contribuţie similară valorii grantului?

– Exact, dacă întreprinderea solicită un grant în valoare de 600 de mii de lei, aceasta va trebui să investească cel puţin aceeaşi sumă. Din experienţa anterioară am observat că, de multe ori, valoarea proiectului investiţional sau de consultanţă este mai mare decât finanţarea din partea ODA. Iar această contribuţie proprie demonstrează intenţia serioasă a companiei de a se extinde.

– Banii sunt oferiţi pentru procurarea echipamentelor?

– Nu doar. Grantul de co-finantare este destinat pentru acoperirea cheltuielilor pentru servicii de dezvoltare a afacerii, investiţii în echipamente de producere fiind complementare serviciilor şi nu pot depăşi ponderea maxima de 45% din suma grantului. Adică, dacă să dau un exemplu: valoarea grantului este de 600 de mii lei, pentru procurarea echipamentelor va fi cheltuită suma nu mai mare de 270 de mii lei, restul sumei de 330 va fi investită în servicii de îmbunătăţire a afacerii. Cam aşa funcţionează Mecanismul de cofinanţare.

– Ce tip de servicii vor fi finanţate?

– Printre serviciile eligibile se numără tot ce poate contribui la creşterea competitivităţii întreprinderilor la export. Ca să dau doar câteva exemple: Dezvoltarea imaginii corporative sau de produs, inclusiv design de brandbook: ambalaj, etichetă; dezvoltare site/pagină web, magazin online; spoturi video; înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală; studii de piaţă şi strategii de promovare a produselor; sisteme informaţionale computerizare financiare, de management sau de producere; implementarea standardelor pe produse şi servicii, reorganizarea proceselor de producere, stabilirea procesului logistic şi pregătirea documen­te­lor de export. Şi lista poate continua.

– Cine poate aplica pentru cofinanţare?

– De susţinerea proiectului pot beneficia companiile care au efectuat operaţiuni de export sau intenţionează să exporte pentru prima dată, au o istorie de activitate de minimum doi ani, numărul mediu de angajaţi constituie nu mai mult de 250, iar veniturile din vânzări sau active anuale nu sunt mai mari de 100 milioane de lei. O condiţie obligatorie este ca întreprinderea să fie privată şi înregistrată în R. Moldova.

– Granturile sunt destinate pentru susţinerea întreprinderilor dintr-un anumit sector?

– Pentru cofinanţare pot aplica întreprinderi­le exportatoare sau situate pe lanţul valoric orientat la export din şapte sectoare prioritare: industria alimentară şi agricultura; fabricarea produselor textile; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte şi fabricarea încălţămintei; informaţii şi comunicaţii; servicii administrative şi activităţi de servicii suport; echipamente electrice; fabricarea de maşini şi echipamente; biomedicina, biofarmaceutica, bioinformatica şi alte. Aici aş vrea să precizez că aceste industrii vor avea prioritate, întrucât toate împreună acoperă mai mult de jumătate din exportul Moldovei. Chiar şi aşa, ar putea fi luate în considerare pentru cofinanţare şi IMM-urile eligibile din alte sectoare dacă Proiectele acestora vor fi orientate spre creşterea competitivităţii la export a întreprinderii.

– Ce cheltuieli nu sunt eligibile?

– Nu sunt admise spre finanţare cheltuielile de remunerare a personalului, costurile de bunuri şi servicii sau cota-parte a acestora acoperi­te de alte programe/proiecte de asistenţă şi/sau subvenţii de stat, inclusiv contribuţia proprie, impozitele şi taxele, plăţile efectuate în numerar, achiziţionarea bunurilor la mâna a doua, costurile de arendă sau locaţiune a spaţiilor/oficiilor/terenurilor necesare activităţii, procurarea materialelor de construcţie sau a unităţilor şi serviciilor de transport, cheltuieli administrative.

– Care este procedura de aplicare?

– Aplicarea la program se realizează prin depunerea online a formularului de aplicare. Acesta este examinat de un comitet independent, format din experţi externi, deasupra cărora sunt câteva filtre ce asigură corectitudinea evaluării dosarelor şi alocării resurselor. Apropo, pot să afirm cu mândrie că structura corporativă a Organizaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului asigură o maximă corectitudine şi transparenţă în luarea deciziilor, modelul fiind apreciat de Comisia Europeană şi Banca Mondială drept unul de succes, fiindu-ne încredinţate spre gestionare mijloace financiare de care nicio instituţie de dezvoltare din Moldova nu a beneficiat până acum.

– În linii generale, care sunt aşteptările în urma implementării acestui proiect?

– Agenţii economici îşi vor putea spori calitatea produselor şi a serviciilor, lansa altele noi, optimiza procesele interne, îmbunătăţi imaginea corporativă, identifica clienţi şi pieţe noi, dar şi stabili parteneriate în cadrul lanţurilor valorice. Mai mult, finanţările oferite şi de care au nevoie întreprinderile autohtone, constituie un foarte bun instrument pentru a creşte nivelul de calitate şi competitivitate. Ajutând peste 200 de companii să înceapă să exporte sau să-şi găsească noi pieţe de desfacere, vom contribui la creşterea valorii adăugate produse în ţară, a veniturilor ope­ratorilor economici şi bunăstării populaţiei.

– Vă mulţumim.

Numarul ziarului: 
Nr.36 (1011) din 13 septembrie 2023