Decizii ale Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 7 noiembrie 2023

În cadrul şedinţei din 7 noiembrie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

I. Autorizare:

• Autorizarea reorganizării socie­tăţii pe acţiuni „SFINX-IMPEX” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Eliberarea autorizaţiei de societate de registru, pe termen de 5 ani, societăţilor de registru „DEPOZITARUL CENTRAL” SA şi „GRUPA FINANCIARĂ” SA.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „AUTO REVIZOR-CENTRU” SA, în sumă de 500 000 lei, în număr de 5000 de acţiuni ordinare nominative, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 6 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 100 lei.
– restructurarea emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „EV-CUŞLARΔ SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 7 lei la 8 lei, şi majorarea capitalului social cu 75 744 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 605 952 lei, divizat în 75 744 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 8 lei.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „LIMI INTER”, în sumă de 550 000 lei, în număr de 5500 de acţiuni ordinare nominative, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 6 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 100 lei.
– restructurarea emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de societatea „RENAŞTERE” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 20 lei la 40 lei, şi majorarea capitalului social cu 300 000 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 1 500 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 40 lei.
– restructurarea emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „SOLING” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 9 lei, şi majorarea capitalului social cu 560 000 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 630 000 lei, divizat în 70 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 9 lei.

II. Supraveghere:

• Iniţierea procedurii administrative în vederea efectuării controlului complex privind verificarea respectării legislaţiei aferente domeniului pieţei de capital de către societatea de registru „Soliditate” SA pentru perioada de activitate 01.11.2020-01.11.2023.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.45 (1020) din 15 noiembrie 2023