Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei ordinare publice din 17 februarie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a înscrierilor aferente radierii a 98 473 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 50 lei per acţiune ale BC „ENERGBANK” SA, cu restructurarea emisiunilor anterioare, I-XV, precum şi a emisiunii de noi acţiuni ale BC „ENERGBANK” SA în acelaşi număr şi aceeaşi clasă (98 473 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 50 lei per acţiune), plasate în emisiunea a XVI-a, ca efect al aplicării de către BNM a măsurilor administrative faţă de deţinătorul direct de deţinere calificată în capitalul social al băncii prenotate;
• Aprobarea preţului de vânzare conform actelor de reevaluare a portofoliului deţinut de administratorii fiduciari „BV Fiduciar Invest” SA, „Econ-Renaştere” SA şi „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expune la vânzare în modul stabilit de legislaţie;
• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acţiuni „AGRO-FORTUS”, în număr de 325 877 acţiuni ordinare nominative;
• Aprobarea candidaturii desemnate a dlui V. Ştirbu pentru exercitarea atribuţiilor funcţiei de director general al companiei „ACORD GRUP” SA;
• Aprobarea dnei A. Dublea în calitate de persoană cu funcţie de răspundere – contabil-şef al CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA;
• Aprobarea dnei E. Munteanu în calitate de contabil-şef interimar al CA „GARANŢIE” SA;
• Acordarea Brokerului de Asigurare–Reasigurare “CMR IDEAL BROKER” SRL a licenţei pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi reasigurări, pe termen nelimitat. De asemenea, au fost avizate candidaturile înaintate pentru funcţiile de administrator a dlui R. Cataraga şi de contabil-şef a dnei N. Plotean în cadrul entităţii menţionate.

II. Supraveghere

• Luare de atitudine privind rezultatele controlului tematic al activităţii CA „GENERAL ASIGURĂRI” SA şi, respectiv prescrierea conformării necondiţionate cerinţelor legale şi remedierii carenţelor constatate de grupul de control;
• Dispunerea controlului tematic privind respectarea de către CA „ASTERRA GRUP” SA a cadrului normativ aferent calităţii activelor admise să reprezinte fondurile asiguraţilor şi asigurătorului, verificarea corectitudinii formării şi menţinerii rezervelor tehnice de asigurare la situaţiile din 30.09.2021 şi 31.12.2021, precum şi verificarea respectării legislaţiei privind achitarea retribuţiei intermediarilor în asigurări şi a propriilor reglementări privind cheltuielile de achiziţie la situaţia din 31.12.2021.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.07 (931) din 23 februarie 2022