Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 8 noiembrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

Proiectul Hotărârii privind modificarea şi abrogarea unor acte normative, elaborat în scopul conformării la cadrul normativ în domeniul auditului. Hotărârea operează amendamente la Regulamentul cu privire la auditul asigurătorilor (H CNPF nr. 19/3/2019) în vederea clarificării unor aspecte referitoare la procedurile de includere/suspendare/eliminare a entităţilor de audit în/din lista entităţilor eligibile, definitivarea criteriilor de eligibilitate a entităţii de audit pentru efectuarea auditului în domeniul asigurărilor, fiind introdus, totodată, auditul obligatoriu în scop de supraveghere a situaţiilor financiare specializate şi consolidate.

De asemenea, a suferit modificări Anexa nr. 3 la Hotărârea CNPF nr. 13/3/2008 în vederea uniformizării noţiunilor utilizate în Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţie de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări cu noţiunile utilizate în legea specială privind auditul situaţiilor financiare. Proiectul a fost supus consultărilor publice în conformitate cu Legea nr. 100/2017.

II. Autorizare

• Eliberarea avizului prealabil pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire ale SAR „MOLDCARGO” SA privind majorarea capitalului social de la 42.000.000 lei până la 52.200.000 lei, prin emisie suplimentară de acţiuni ordinare nominative în valoare de 10.200.000 lei.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– „ZODIER”, în număr de 2613 acţiuni ordinare nominative;
– „AUTOSFERA”, în număr de 20 000 acţiuni ordinare nominative.

III. Supraveghere

• Iniţierea controlului complex privind respectarea de către AEÎ „VIIŞOARA-DOMNEASCĂ” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut pentru perioada de activitate 01.11.2019-31.10.2022

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.44 (968) din 9 noiembrie 2022