Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 27 septembrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Supraveghere

• Prescrierea repetată administratorilor OCN „TRUST CREDIT” SRL, OCN „TRUST CAPITAL” SRL şi OCN „FINANCE SOLUTIONS” SRL, în termen de 15 zile lucrătoare, întreprinderea măsurilor necesare în scopul înlăturării încălcărilor constatate prin Hotărârea CNPF nr. 39/1 din 04.08.2022, cu informarea autorităţii de supraveghere asupra celor întreprinse.

• Prescrierea administratorului OCN „PORTOFEL” SRL să achite, în termen de 10 zile lucrătoare, plăţile regulatorii de funcţionare restante şi penalităţile aferente.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.38 (962) din 28 septembrie 2022