Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 18 iunie 2024

În cadrul şedinţei din 18 iunie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecţiei consumatorilor şi pieţei de capital, inter alia:

I. Protecţia consumatorilor:

• În contextul procedurii administrative iniţiate la petiţia depusă de către un consumator, CNPF a verificat respectarea legislaţiei în domeniul contractelor de credit încheiate cu creditorul OCN „EASY CREDIT” SRL. Ca rezultat, autoritatea de supraveghere a constatat nerespectarea unor cerinţe prestabilite de Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori, inclusiv caracterul abuziv al unor clauze penale. CNPF urmează să înainteze o acţiune în instanţa de judecată în vederea constatării nulităţii clauzelor abuzive.

• În urma examinării a trei petiţii, CNPF a constatat încălcarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 105/2003 privind protecţia consumatorului de către SAR „MOLDCARGO” SA şi OCN „FLEX FINANCIAL” SRL, prin utilizarea practicilor comerciale incorecte la încheierea unor contracte de credit, completate cu contracte de asigurare facultativă de accidente. Totodată, a fost constatată încălcarea de către entităţile menţionate a art. 5 alin. (3) şi art. 89 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.

Unul din aspectele identificate în cadrul procedurilor administrative vizează faptul că OCN „FLEX FINANCIAL” SRL a determinat consumatorii să încheie contracte de asigurare facultativă de accidente ca condiţie pentru acordarea creditului, deşi contractele de credit nu specificau clar şi concis obligativitatea existenţei unei garanţii sau asigurări.

În particular, s-a identificat că, la solicitarea unor credite nebancare în sumă de 7 mii de lei şi, respectiv 6 mii de lei, consumatorii au fost determinaţi să procure asigurări facultative de accidente în sumă de 4 300 lei. În alt caz, la contractarea unui credit nebancar în sumă de 7 mii lei, consumatorul a fost determinat să procure o asigurare facultativă de accidente în sumă de 5 500 lei.

Totodată, s-a constatat că la calcularea cuantumului primei de asigurare au fost aplicaţi nejustificat coeficienţi de majorare, ceea ce a dus la creşterea primei de asigurare.

Ca consecinţă, CNPF a interzis SAR „MOLDCARGO” SA şi OCN „FLEX FINANCIAL” SRL aplicarea practicilor comerciale incorecte.

II. Autorizare:

• Autorizarea reorganizării socie­tăţii pe acţiuni „DAAC-OLIMP” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acţiuni „TEMIX”.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de COMPANIA MOLDO-GREACĂ „MICHAILIDES TOBACCO MOLDOVA” SA.

• Restabilirea înscrisurilor în Registrul emitenţilor de valori mobiliare aferente valorilor mobiliare ale societăţii pe acţiuni „PILOT”, conform situaţiei din ziua radierii acestora, potrivit Hotărârii CNPF nr. 12/3 din 05.03.2024 cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenţilor de valori mobiliare (30 096 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală 18 lei), urmare a modificării şi excluderii din Anexa la Hotărârea prenotată a informaţiei cu privire la societatea pe acţiuni „PILOT”.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.25 (1051) din 26 iunie 2024