Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – 12 septembrie 2023

În cadrul şedinţei din 12 septembrie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii:

I. Protecţia consumatorilor:

• În rezultatul examinării unei petiţii depuse în adresa CNPF, autoritatea de supraveghere a verificat respectarea legislaţiei în domeniul contractelor de credit pentru consumatori de către creditorul OCN „TIME FINANCE”. Astfel, Comisia a constatat că în contractul încheiat cu petiţionarul se conţinea un calcul greşit al sumei dobânzii, reflectat în valoarea totală plătibilă de către consumator. Prin urmare, CNPF a prescris creditorului revizuirea, în termen de 60 de zile, a portofoliului de credite curent şi, în caz de identificare a erorilor similare, acesta urmează să încaseze doar suma iniţială debursată, după caz – să restituie surplusul.

• De asemenea, CNPF a stabilit caracterul abuziv al clauzei în baza căreia dobânda contractuală era percepută şi ulterior datei scadenţei, în condiţii de întârziere a plăţilor, ceea ce de fapt constituie o penalitate sau o dobândă de întârziere. În consecinţă s-a atestat depăşirea plafonului prevăzut la art. 15 din Legea nr. 202/2013, în caz de întârziere a plăţii. În acest context, Comisia urmează să înainteze o acţiune în instanţa de judecată în scopul declarării nulităţii clauzei abuzive constatate.

II. Reglementare:

• Modificarea (i) Regulamentului privind auditul persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 54/6/2018, precum şi a (ii) Instrucţiunii privind deţinerile directe şi indirecte, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 59/6/2016, ambele acte fiind revizuite în scopul conformării cadrului normativ secundar ultimelor amendamente operate la Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital, prin Legea nr. 321/2022 (în vigoare din 16.06.2023), dar şi în vederea înlăturării unor neconcordanţe şi incertitudini constatate pe măsura aplicării acestor reglementări în practică. Proiectele au fost consultate cu părţile interesate şi participanţii pieţei.

III. Autorizare:

• Autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „METATRON” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare:
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii a IV-a de obligaţiuni ale Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA, în sumă de 87 980 000 lei, în număr de 4 399 de obligaţiuni nominative de clasa I, cu valoare nominală de 20 000 lei per obligaţiune, cu termenul de circulaţie de 3 ani şi rata dobânzii flotantă.
– a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de societatea pe acţiuni „CRIO”, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 2 lei şi majorarea capitalului social cu 406 280 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 812 560 lei, divizat în 406 280 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 2 lei.
– a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de societatea pe acţiuni „VINCA-FARM”, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 4 lei şi majorarea capitalului social cu 551163 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 734 884 lei, divizat în 183 721 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 4 lei.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, ca rezultat al lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de Agenţia „Corcimaru, Partenerii şi Asociaţii”, în număr de 1000 de acţiuni ordinare nominative.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de:
– Societatea pe acţiuni „ZOREANA”, în număr de 202 243 acţiuni ordinare nominative;
– Societatea pe acţiuni „ARHITECON”, în număr de 15 000 acţiuni ordinare nominative;
– Societatea pe acţiuni „HOTELUL DACIA-UN”, în număr de 1 258 125 acţiuni ordinare nominative.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.37 (1012) din 20 septembrie 2023