Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 7 martie 2023

În cadrul şedinţei din 7 martie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

Autorizare

• Aprobarea candidaturii dlui Victor Coadă pentru exercitarea funcţiei de director general al „MOLDASIG” SA pe un termen de 6 luni.

• Radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEÎ „HORJA”, în rezultatul lichidării.

• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor şi completărilor operate în Statutul AEÎ „AGROCREDIT”, aprobate de adunarea generală a membrilor din 12.02.2023.

• Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, iniţiată de „Avicola Farm Meat” SRL, obiectul căreia îl constituie procurarea a 43 866 acţiuni ordinare nominative emise de „Avicola Gallinula” SA, la preţul de 33,00 lei per acţiune, cu durata de 28 zile din data anunţării.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „GENERAL TOP COMPANY” în sumă de 6 698 287 lei, în număr de 6 698 287 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu, din contul aporturilor nebăneşti.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobilia­re, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– „GARITUDOR”, în număr de 35 602 acţiuni ordinare nominative;
– „EVALESTIM”, în număr de 26 900 acţiuni ordinare nominative.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobilia­re, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– „ALFA-VIS”, în număr de 200 acţiuni ordinare nominative;
– „ANDRADA”, în număr de 35 531 acţiuni ordinare nominative.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.10 (985) din 15 martie 2023