Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 15, 23 aprilie 2024

În cadrul şedinţei din 15 aprilie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

Autorizare:

• Avizarea constituirii societăţii pe acţiuni „ARAGONN GRUP – Societate de administrare a fondurilor de pensii facultative” şi a persoanelor propuse pentru gestionarea activităţii acesteia. Este vorba de acordul prealabil al autorităţii pentru constituirea primei societăţi de pensii, obiectivul exclusiv de activitate al căreia este administrarea fondurilor de pensii facultative din Republica Moldova. Astfel, odată fiind înregistrată la Agenţia Servicii Publice, aceasta îşi va putea lansa activitatea propriu-zisă doar după obţinerea licenţei de activitate, eliberată de către CNPF. Procedura de avizare a constituirii societăţii de pensii a implicat, de asemenea, şi aprobarea achizitorului participaţiei calificate (în mărime de 100%) în capitalul social al „ARAGONN GRUP – Societate de administrare a fondurilor de pensii facultative” SA de către CA „Asterra Grup” SA.

• Acordarea societăţii pe acţiuni „BEEYOND INVESTMENTS” a calităţii de consultant de investiţii, pe termen nelimitat, autorizat să desfăşoare cu titlu exclusiv servicii şi activităţi de investiţii specificate la art. 37¹ alin. (1) din Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital. „BEEYOND INVESTMENTS” este prima companie din Republica Moldova, care a obţinut calitatea de consultant de investiţii şi a fost înscrisă în Registrul consultanţilor de investiţii.

• Eliberarea autorizaţiei de societate de registru, pe termen de 5 ani, companiei „SOLIDITATE” SA.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale societăţii pe acţiuni „PISCICOL-NORD”, în sumă de 435 000 lei, prin convertirea datoriilor creditoriale. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 905 lei, divizat în 120 181 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 5 lei.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de societatea pe acţiuni „RECHIN”, prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 15 lei, şi majorarea capitalului social cu 210 405 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii, după restructurare şi majorare, va constitui 631 215 lei, divizat în 42 081 de acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 15 lei.

• Aprobarea preţului de vânzare conform actului de evaluare a cotelor-părţi deţinute de administratorul fiduciar CF „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie.

În cadrul şedinţei din 23 aprilie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a:
– reducerii capitalului social al societăţii pe acţiuni „ORHEI”, cu 11 700 000 lei, prin micşorarea valorii nominale a unei acţiuni de la 10 lei la 1 leu. Capitalul social al societăţii, după reducere, va constitui 1 300 000 lei, fiind divizat în 1 300 000 de acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu.
– rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale societăţii pe acţiuni „Librăria Centrală Anenii Noi”, în sumă de 273 915 lei, în număr de 54 783 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 605 050 lei, divizat în 121 010 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 5 lei.
– înscrierilor aferente radierii acţiunilor anulate (955 733 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 1 leu per/acţiune) ale societăţii de investiţii „Pro Invest Capital” SA, cu restructurarea emisiunii de acţiuni anterioare, şi emisiunii suplimentare (a II-a) de noi acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă (955 733 unităţi cu valoarea nominală de 1 leu per/acţiune) ale societăţii, urmare a aplicării prevederilor art. 401 din Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital.
– radierii, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de Firma de Achiziţii şi Comerţ „LUCEAFĂRUL” SA.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.16 (1042) din 24 aprilie 2024