COMUNICAT DE PRESĂ AL COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

În legătură cu informaţiile apărute în spaţiul public referitor la achitarea de către compania de asigurări “Klassika Asigurări” SA a dividendelor către acţionarii săi, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) ţine să sensibilizeze atenţia asupra faptului că acţionariatul companiei date a fost avizat, la 8 iulie 2019, despre suspendarea de jure a drepturilor de acţionar, urmare a nerespectării Legii cu privire la asigurări.

Ulterior, la 15 iulie 2019, CNPF a suspendat operaţiunile bancare ale societăţii date şi a dispus operarea cu mijloacele băneşti şi cu activele entităţii, doar cu acordul prealabil al autorităţii de supraveghere, iar la 29 iulie 2019 a instituit procedura de administrare specială provizorie la CA „Klassika Asigurări” SA, având în vedere neîntrunirea de către această entitate a normelor aferente gradului de solvabilitate.

De menţionat, că aceste măsuri restrictive au fost impuse în baza rezultatelor controlului efectuat în cadrul societăţii, potrivit căruia s-a constatat, printre altele, că deşi entitatea se confruntă cu creşterea deficitului de active eligibile, aceasta şi-a asumat riscul de a achita dividende în avans pentru perioada 2018 şi ianuarie 2019, punând în pericol solvabilitatea companiei.

De notat, că decizia de repartizare a beneficiului în avans a fost luată de „Klassika Asigurări” SA încă în 6 februarie 2019, achitarea fiind efectuată în aceeaşi zi, entitatea încălcând, în acest sens, toate termenele de prescripţie aferente dezvăluirii informaţiei în calitate de emitent al valorilor mobiliare.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.32 (806) din 14 august 2019