Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi USAID MISRA au organizat o şedinţă consultativă cu asigurătorii

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a desfăşurat marţi, 30 mai 2023, o şedinţă consultativă cu reprezentanţii sectorului de asigurări pe aspecte ce vizează proiectul Regulamentului privind fondurile proprii, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea. Proiectul actului normativ a fost elaborat cu sprijinul Programului USAID Reforme Instituţionale şi Structurale în Moldova (MISRA) şi urmează să fie aprobat de CNPF după încheierea etapei de avizare şi consultare publică.

Întrunirea a fost organizată în scopul oferirii tuturor informaţiilor necesare pentru o mai bună înţelegere a prevederilor Regulamentului şi aplicarea corectă a acestora. Astfel, dialogul cu participanţii s-a axat pe raţionamentele ce au determinat elaborarea documentului, impactul acestuia asupra asigurătorilor, dar şi principalele prevederi ale proiectului: cerinţele şi categoriile de fonduri proprii, filtrele prudenţiale, deducerile din elementele de fonduri proprii, calculul cerinţei de capital minim etc.

Actul normativ are drept scop sporirea rezilienţei financiare a sectorului de asigurări şi pregătirea pieţei pentru implementarea regimului Solvabilitatea II şi va încuraja asigurătorii/reasigurătorii să adopte măsurile necesare privind monitorizarea şi managementul riscului în scopul identificării şi prevenirii posibilelor deficienţe.

Elaborarea Regulamentului a fost condiţionată de necesitatea stabilirii criteriilor de calculare şi raportare a fondurilor proprii, de alocare şi raportare a activelor admise să acopere rezervele tehnice şi cerinţa de capital minim, de calculare şi raportare a cerinţei de capital minim, a ratei de solvabilitate şi a coeficientului de lichiditate, în conformitate cu cerinţele noi ale Legii nr. 92/2022.

Ca urmare a implementării noului mecanism de calculare a indicatorilor prudenţiali, consumatorii vor beneficia de societăţi de asigurare/reasigurare mai stabile şi mai sigure, capabile să-şi îndeplinească angajamentele asumate faţă de beneficiarii săi, datorită respectării noilor cerinţe calitative şi cantitative, în special în ceea ce priveşte componenţa fondurilor proprii.

În cele din urmă, implementarea prevederilor Regulamentului va conduce la creşterea încrederii consumatorilor în activitatea desfăşurată de asigurători/reasigurători.

Notă: Proiectul actului normativ face parte din seria de acte normative aferente, elaborarea cărora derivă din Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92/2022 (în vigoare de la 1 ianuarie 2023).

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.22 (997) din 7 iunie 2023