CNPF şi ASP au examinat priorităţile de colaborare în procesul de modernizare şi digitalizare a serviciilor publice

Aspecte ce vizează înregistrarea de stat, modificarea, reorganizarea şi radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice prin prisma modificărilor operate la Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali în cadrul pachetului de legi privind digitalizarea (în vigoare din 10 ianuarie 2022), au fost discutate în cadrul mesei rotunde organizate în regim on-line în data de 17 ianuarie 2022.

Vicepreşedintele CNPF, Vitalie Lemne, a subliniat importanţa stabilirii mecanismului de interoperabilitate CNPF – ASP, având în vedere prerogativele autorităţii de supraveghere financiară nebancară de a emite acte permisive/aprobări prealabile entităţilor din aria de competenţă.

Legea nr. 220/2007 indică asupra obligaţiei Agenţiei Servicii Publice de a verifica deţinerea avizului/aprobării prin schimbul de date în regim automatizat.

Astfel, CNPF îşi propune să asigure accesul public pentru actele permisive adiţionale participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, fie ce vizează actele de constituire/statutare, modificarea lor, fie ce vizează componenţa nominală a organelor de conducere a acestora prin intermediul paginii web, creând un modul suplimentar destinat în acest sens.

Agenţia Servicii Publice a anunţat că deja a lărgit spectrul de date din Registrul de Stat al persoanelor juridice plasate pe pagina sa web oficială, disponibile pentru vizualizare şi accesare gratuită, incluzând informaţia despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

În aceeaşi manieră, CNPF va asigura oferirea informaţiei cu referire la societăţile pe acţiuni, implicit autorizarea reorganizării, emisiunile suplimentare, modificările înregistrate în Registrul emitenţilor de valori mobiliare, cum ar fi înregistrarea anulării acţiunilor de tezaur, precum şi privind înregistrarea modificării claselor, numărului şi valorii nominale a acţiunilor plasate.

Dl Lemne a concluzionat, că pentru facilitarea întregului proces a schimbului de date, reieşind din exercitarea atribuţiilor pe cele trei segmente: asigurări, creditare nebancară şi piaţa de capital, inclusiv emitenţii de valori mobiliare, să fie create trei grupuri de lucru interinstituţio­nale cu desemnarea persoanelor responsabile a fiecărei instituţii în parte.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.02 (926) din 19 ianuarie 2022