CNPF promovează practici de creditare responsabilă în vederea neadmiterii supraîndatorării consumatorilor

Odată cu stabilirea unor criterii clare privind evaluarea bonităţii debitorilor şi intensificării eforturilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind verificarea eficientă a respectării cerinţelor legale de către participanţii profesionişti, calitatea portofoliilor de creditare nebancară a crescut, fiind atestată, totodată, o tendinţă de încetinire a creditării pe acest segment.

În scopul asigurării stabilităţii şi transparenţei sectorului, precum şi protejării drepturilor şi intereselor consumatorilor, CNPF a modificat substanţial cadrul normativ aferent organizaţiilor de creditare nebancară (OCN).

Astfel, în 2022, prin modificarea legislaţiei, a intrat în vigoare o nouă limită la rata dobânzii – maxim 50%, concomitent cu plafonarea tuturor celorlalte plăţi aferente pe o zi de credit (maxim 0,04% din valoarea totală a creditului nebancar/leasingului financiar acordat), inclusiv a penalităţilor.

De asemenea, în scopul neadmiterii supraîmpovărării cetăţenilor, de la 1 septembrie 2022, CNPF a introdus noi rigori de activitate pe piaţă, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind cerinţele de creditare responsabilă aplicate OCN-urilor, care stabileşte condiţiile şi modul de evaluare a capacităţii consumatorului de rambursare a creditului nebancar/leasingului financiar.

Pentru a asigura respectarea noi­lor prevederi legale, CNPF a efectuat în anul 2022 un şir de controale tematice la peste 130 de OCN-uri. În urma acestora, au fost aplicate măsuri care vin să asigure disciplina şi transparenţa pieţei, precum şi protecţia drepturilor consumatorilor. Ca urmare a încălcării cerinţei privind neadmiterea aplicării oricăror plăţi a căror valoare totală depăşeşte suma debursată conform contractului de acordare a creditului nebancar/leasingului financiar, un OCN a fost obligat să restituie mai multor persoane fizice circa 442 000 lei.

Totodată, în primele trei luni ale anului 2023, CNPF a continuat verificările tematice la mai multe OCN-uri, fiind constatate diverse abateri, printre care: încălcarea limitelor stabilite de legislaţie privind mărimea maximă a dobânzii şi a altor plăţi prevăzute în contract, încălcarea modului de evaluare a bonităţii consumatorilor de credite nebancare, încălcarea cerinţelor privind clasificarea activelor etc. Drept consecinţă, autoritatea de supraveghere a prescris entităţilor să se conformeze necondiţionat cerinţelor legale şi să remedieze carenţele constatate, inclusiv:
– scutirea debitorilor în cazul a 75 contracte de credit de a rambursa plăţi (dobânda, comisioane, taxe, penalităţi, dobânzi de întârziere şi orice alt tip de plaţi) în mărime de 4,5 milioane lei;
– rambursarea sumei de circa 95 000 lei consumatorilor, în baza a 29 contracte de credit;
– reevaluarea întregului portofoliu de credite acordate consumatorilor ţinând cont de abaterile constatate.

Adiţional, ca rezultat al examinării petiţiilor depuse de mai multe persoane fizice, CNPF a prescris la trei OCN-uri să solicite doar restituirea sumei iniţiale, debursate conform contractelor de credit în cauză, fără revendicarea altor plăţi.

Ca urmare a neîndeplinirii prescripţiilor CNPF privind înlăturarea încălcărilor constatate, autoritatea de supraveghere a suspendat, pe termen de o lună, activitatea de creditare nebancară a unei entităţi.

Notă: În prezent, în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate sunt incluse 127 OCN-uri cu dreptul de a desfăşura activitate de creditare nebancară. Totodată, 33 de OCN-uri au activitatea suspendată.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.19 (994) din 17 mai 2023