În atenţia societăţilor pe acţiuni!

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor art. XXVII din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 124-125, art. 222) şi Hotărârii CNPF nr. 23/14 din 27.05.2020 (înregistrată la Ministerul Justiţiei la 27.05.2020, publicată în Monitorul Oficial din 29.05.2020), informează despre extinderea termenului de dezvăluire a informaţiei şi de prezentare a raportului anual de către toţi emitenţii de valori mobiliare până la 30 iunie 2020.

IMPORTANT!

Conţinutul şi modul de dezvăluire a informaţiei de către emitenţi sunt stabilite în Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 76-85) (în continuare-Regulament). Regulamentul, formularele şi anexele acestuia pot fi găsite pe http://cnpf.md/ro/piata-de-capital-6423.html şi pe http://www.cnpf.md/ro/piata-de-capital-6464.html.

Respectiv, până la data de 30 iunie 2020:

  • emitenţii de interes public prezintă CNPF notificarea dezvăluirii publice a raportului anual, în conformitate cu pct. 17, precum şi Formularele nr. 1, nr. 4, nr. 5 şi nr. 8. din Regulament.
  • emitenţii admişi în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF) prezintă CNPF informaţia prevăzută în Anexa nr. 4, Formularele nr. 1, nr. 4, nr. 5, nr. 8 din Regulament, Situaţiile Financiare anuale (prezentate Biroului Naţional de Statistică) şi raportul auditorului (dacă a fost efectuat auditul situaţiilor financiare anuale).
  • alţi emitenţi ai căror valori mobiliare se tranzacţionează în afara pieţei reglementate şi/sau MTF prezintă CNPF Formularul nr. 9 din Regulament, Situa­ţiile financiare anuale (prezentate Biroului Naţional de Statistică) şi raportul auditorului (dacă a fost efectuat auditul situaţiilor financiare anuale).

IMPORTANT!

Totodată, informăm şi despre extinderea termenului de desfăşurare a adunărilor generale anuale ale acţionarilor până la data de 31 august 2020.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la CNPF (Direcţia emitenţi din cadrul Departamentului piaţa de capital, tel. 022-859-472, 022-859-473, 022-859-471)
şi la Ediţia Periodică „Capital Market” (tel. 022-221-287, 022-229-445).

Numarul ziarului: 
Nr.21 (845) din 3 iunie 2020