2021, anul relansării economiei

Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a revizuit prognoza privind economia globală în 2021 şi susţine că declinul cauzat de pandemie va avea un impact mai puţin sever decât se anticipase. FMI se aşteaptă la o creştere a economiei globale de 5,5%, cu 0,3 puncte procentuale mai mult decât a estimat în luna octombrie.

Pentru economiile emergente şi în curs de dezvoltare din Europa, categorie în care este inclusă şi R. Moldova, FMI estimează o creştere de 4,0% în 2021, cu 0,1 puncte procentuale peste previziunile din octombrie.

Ultima revizuire a indicatorilor economici moldoveneşti pentru anul 2021 a fost făcută de Ministerul Economiei şi Infrastructurii în luna octombrie, după consultările cu experţii FMI, când s-a estimat o scădere a Produsului Intern Brut cu 6,5% în anul 2020 şi o recuperare uşoară în anul 2021. Evident, există încă multă incertitudine. Pandemia nu cedează. Cum va fi 2021? Care vor fi noile prognoze? Rămâne de văzut. Cert este însă că nu mai putem ceda. Economia mondială, dar şi cea locală, împinsă pe linie moartă de restricţiile sanitare, dictate de pandemie, a ajuns, se pare, la punctul de jos. Şi chiar dacă unii experţi, dar şi instituţii, mai ezită în prognoze, economia, eufemistic vorbind, nu are unde se retrage. Anul 2021, indiferent ce se va întâmpla, va fi un an de recuperare economică.

După ce am ajuns la fundul prăpastiei, nu avem o altă cale decât de revenire. Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” estimează că „economia ratează în 2020 circa 10 puncte procentuale de creştere economică. La începutul anului scenariul macroeconomic prevedea o creştere economică de 3,8%. În luna iunie, după ce s-a resimţit tot mai mult efectul negativ al pandemiei, Ministerul Economiei şi Infrastructurii a revizuit prognoza evoluţiei Produsului Intern Brut până la -4,5% pentru anul 2020, la bază fiind ipoteza revenirii rapide a economiei pe un trend pozitiv până la finele anului 2020. Cinci luni mai târziu, se anticipa deja o scădere a PIB-ului cu 6,5%, indicator apropiat de estimările anterioare ale Expert-Grup, din Raportul de Stare a Ţării 2020, de -7,5%. Din cauza pandemiei, R. Moldova va înregistra cea mai severă scădere economică din ultimele două decenii.

Însă recuperarea economiei va fi cuvântul de ordine pentru 2021. Autorităţile aşteaptă o recuperare uşoară de 4,1 la sută. Banca Mondială prognozează o creştere economică de 3,8 procente. Încrederea consumatorilor şi a investitorilor „se va redresa pe fundalul stabilizării remiterilor, creşterii salariilor publice şi a poziţiei monetare acomodative. De asemenea, se aşteaptă ca majoritatea sectoarelor să-şi revină”. Sectorul agricol „îşi va reveni puternic” după recolta slabă din acest an. Deşi se estimează că deficitul de cont curent se va micşora în 2020, el se va lărgi treptat pe măsură ce economia începe să accelereze. În mod similar, se preconizează că inflaţia medie va înregistra valori sub nivelul de 5 procente al ţintei pe parcursul anilor 2020-2021, dar va creşte pe măsură ce redresarea se intensifică, mai denotă prognozele actualizate.

Dinamica ciclului economic indică faptul că după perioada de recesiune sub nivelul potenţial (anul 2020), urmează perioada recuperării şi apoi creşterea (care se apropie).

Cu toate acestea, rămâne principala problemă: cum va fi atinsă repornirea economiei la turaţii normale pe care mizăm? Care sunt factorii ce vor avea rolul de motoare de propulsie din criză?

Transferurile băneşti în favoarea persoanelor fizice au crescut puternic în anul trecut, întrecând toate aşteptările. Pe un trend de majorare sunt veniturile salariale. Ca urmare, va creşte consumul populaţiei, care contează foarte mult pe evoluţia economiei şi este unul din principalele motoare de creştere. Deja în luna noiembrie au apărut primele semne de relansare a industriei, chiar dacă, potrivit Biroului Naţional de Statistică, creşterea a fost încă modestă, de 2,7 la sută. Ministerul Economiei anticipează recuperarea activităţii industriale în 2021, iar ulterior „sectorul va intra într-o fază stabil ascendentă, estimându-se o creştere medie anua­lă de circa 4 la sută”, arată ultimele previziuni oficiale. Care sunt motivele pentru accelerarea industriei? În anul trecut, descreşterea în industria prelucrătoare, urmare a declinului în agricultură, a tras în jos domeniul per total.

În 2021, însă, industria prelucrătoare ar putea fi pe rol de accelerator, în condiţiile în care autorităţile estimează o creştere în sectorul agricol de 24 la sută „în cazul unor condiţii meteo relativ favorabile”. Ar fi un adevărat salt faţă de anul trecut, când condiţiile climaterice extrem de nefavorabile au avut ca efect o scădere de 27 la sută.

„Recuperarea fragilă se bazează nu doar pe condiţii favorabile legate de lansarea cu succes a vaccinului, ci şi de capacitatea autorităţilor de a înainta cu măsuri de politici structurale pe termen lung în paralel cu implementarea masurilor de redresare a economiei. Având în vedere nevoile de finanţare sporite, determinate de o povară tot mai mare a salariilor şi a transferurilor sociale, este esenţial de asigurat eficienţa fiscală şi accesul la finanţare externă. Agenda nefinisată a reformei justiţiei şi a guvernanţei, împreună cu o amprentă mare a statului în economie, reprezintă impedimente structurale importante, sunt esenţiale pentru rezilienţa sectorului privat, redresarea economică durabilă şi trecerea la o nouă paradigmă de creştere, sunt de părere experţii Băncii Mondiale.

Cum putem relansa economia?, întreabă şi expertul Stas Madan, într-o amplă analiză, prezentată recent de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”. Punctual, ar fi vorba despre şase măsuri şi anume:
1. Creşterea adaptabilităţii business-ului prin eliminarea barierelor artificiale;
2. Accesul facilitat la lichidităţi, digitizarea şi menţinerea în cadrul formal al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM);
3. Menţinerea cheltuielilor sociale critice pentru protejarea celor mai vulnerabili;
4. Sporirea nivelului de rezilienţă a economiei la schimbările climatice;
5. Derularea investiţiilor publice cu valoare adăugată ca sursă de creştere sustenabilă;
6. Îmbunătăţirea sistemului de luare a deciziilor prin date operative.

Potrivit expertului, anul 2021 se va înscrie în continuare, cel mai probabil, în logica unei stări excepţionale în care statele vor trebui să intervină activ pentru a susţine în continuare populaţia şi firmele, făcând în acelaşi timp derogări de la regulile bugetar-fiscale. Este vorba, în primul rând de un nivel al datoriei publice sustenabil, un deficit mai mare decât ne-am obişnuit, susţinerea mediului de afaceri prin eliminarea barierelor artificiale ce vizează birocratizarea, reglementările de ordin administrativ, controalele şi inspecţiile excesive. De asemenea, necesită susţinere IMM-urile prin măsuri de sporire a accesului la lichidităţi, digitizare şi încurajarea menţinerii întreprinderilor mici în cadrul formal, susţinerea populaţiei şi a forţei de muncă prin acţiuni ce ar securiza stabilitatea financiară individuală a populaţiei şi ar atrage diaspora în procesele economice din ţară. Sunt doar câteva din măsurile pe care le propune expertul Centrului Analitic „Expert-Grup”.

Vor fi suficiente acţiunile pe care le planifică autorităţile economice şi sugestiile care vin de la oamenii de afaceri şi experţi pentru a relansa economia? Scenariile, cât de bune ar fi, pot fi perturbate. Există riscuri externe şi interne. Le văd autorităţile, dar şi cei care vor să pună umărul la relansarea economiei. După revizuirea prognozelor de către FMI, ne putem aştepta că şi Ministerul Economiei şi Infrastructurii va veni, cum, de altfel o face în fiecare an, cu noi previziuni, racordate mai bine la realităţile mereu în schimbare. Economia ar putea fi pusă din nou la încercare. Însă, repet, ceea ce afirmam la început, cred că în 2021 cuvântul de ordine va fi relansarea economică. Vom reveni, însă, la nivelul dinaintea recesiunii, mai curând în anul 2022, când după recuperare va urma creşterea.

Vlad Bercu

Numarul ziarului: 
Nr.04 (878) din 3 februarie 2021