Ştiaţi că: Care sunt cele mai întâlnite instrumente financiare în care poţi investi pe piaţa de capital?

Piaţa de capital are drept scop atragerea şi redistribuirea resurselor disponibile ale economiei, respectiv, constituie un instrument atractiv de investire pe termen mediu şi lung, ce-ţi poate aduce câştiguri substanţiale.

Cele mai întâlnite instrumente financiare în care poţi investi, numite şi valori mobiliare, sunt acţiunile şi obligaţiunile.

Acţiuni

Acţiunile (titlurile de capital) reprezintă o parte din capitalul unei companii (societate pe acţiuni), iar o persoană care deţine o acţiune, deţine, de fapt, o parte dintr-o societate.

Această persoană este numită acţionar şi, de obicei, are dreptul să primească o pondere din profiturile emitentului (dacă există) prin intermediul unei plăţi sub formă de dividend, precum şi să participe la guvernarea societăţii în limita drepturilor de vot ce-i aparţin.

Acţiunile ordinare şi preferenţiale sunt cele două tipuri de acţiuni care pot fi emise de către societăţile pe acţiuni.

După cum sugerează denumirea, acţiunile preferenţiale primesc, în general, un tratament preferenţial la plata dividendelor. De asemenea, în cazul lichidării unui emitent, deţinătorii acţiunilor preferenţiale au mai multe drepturi faţă de patrimoniul societăţii decât deţinătorii acţiunilor ordinare.

Notă: În 9 luni ale anului 2023 au fost înregistrate 3036 de tranzacţii cu peste 34 milioane de acţiuni, în sumă totală de circa 432 milioane de lei.

Obligaţiuni

Obligaţiunile sunt investiţii de tip credit, în care un investitor împrumută bani unui emitent pentru un termen limitat. Emitenţii sunt de obicei societăţile pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată, care emit „obligaţiuni corporative”, autorităţile administraţiei publice locale – “obligaţiuni municipale” şi Guvernul Republicii Moldova – „obligaţiuni de stat”.

Titularii de obligaţiuni au în general dreptul la plăţi de dobândă/cupon (trimestrial, semestrial sau anual) şi plata sumei de bază (suma investită iniţial) la scadenţă (adică la expirarea termenului împrumutului).

Suma cuponului depinde, în general, de perioada pentru care se împrumută banii, de monedă şi de lichiditatea obligaţiunilor.

Valoarea nominală a unei obligaţiuni trebuie să fie divizibilă la 100, respectiv minim 100 lei.

Până la data scadenţei, obligaţiunile pot fi tranzacţionate pe piaţa bursieră şi extrabursieră pe bază de preţ brut care este valoarea nominală + dobânda acumulată de la data emisiunii sau din data achitării dobânzii/cuponului precedent.

Notă: În 9 luni ale anului 2023 au fost înregistrate 2 tranzacţii cu 109 obligaţiuni corporative, cu valoarea de peste 2 milioane de lei.

Numarul ziarului: 
Nr.41 (1016) din 18 octombrie 2023